(028) 2221 6789 support@gtax.vn
Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động

Hướng dẫn xử lý nghĩa vụ thuế của chi nhánh chấm dứt hoạt động

Ngày 09/08/2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3541/TCT-KK hướng dẫn như sau: – Công ty có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ...
Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý

Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý

Đối với trường hợp trên hóa đơn GTGT của đơn vị có đồng thời cả 2 tiêu thức ”người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên)” và “Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)” nếu thủ trưởng đơn vị đã ký tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” thì không cần ký vào tiêu thức “người...
Kế toán trưởng – Những điểm cần lưu ý

Kế toán trưởng – Những điểm cần lưu ý

 Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 dành một số điều khoản quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Xung quanh chức danh này, còn có một số hướng dẫn và...
Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ?

Viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn khi nào hợp lệ, khi nào thì không hợp lệ?

Thời gian vừa qua, đã có khá nhiều doanh nghiệp phản ánh về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn, vì thế Tổng cục thuế ban hành Công văn 3167/TCT-CS, theo đó hướng dẫn thực hiện việc viết tắt hóa đơn theo 4 công văn sau: Công văn 4291/TCT-CS, ngày 10/12/2013 Khi...
Bi kịch khởi nghiệp

Bi kịch khởi nghiệp

Trong cuộc đời thú vị của mình, tôi đã gặp hàng nghìn người với những mong muốn rất khác nhau, mong muốn rất cụ thể cũng có, mong muốn rất chung chung cũng có, mong muốn nhỏ cũng có, mong muốn lớn cũng có, mong muốn tốt cũng có, mong muốn xấu cũng có…Và nhiều nhất là...
Hãy thôi ảo tưởng về khởi nghiệp: Chỉ 10% thành công, 30% thất bại, 60% sống dở chết dở

Hãy thôi ảo tưởng về khởi nghiệp: Chỉ 10% thành công, 30% thất bại, 60% sống dở chết dở

Các công ty khởi nghiệp được ví như những xác sống di động là khi họ ra mắt thất bại và không thể tăng trưởng mặc dù đã có cơ hội tiếp cận tới nguồn vốn. Trong kỷ nguyên tôn thờ chủ nghĩa “failing-forward” (ám chỉ tới cách mà bạn đối đầu với những thất bại mà bạn mắc...
Bỏ nộp Mẫu 06/GTGT

Bỏ nộp Mẫu 06/GTGT

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014) và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số...
12...1020...»
style> body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/gtaf3b84/public_html/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/gtaf3b84/public_html/wp-includes/functions.php on line 3721