(028) 2221 6789 support@gtax.vn

Headquarters

Chi nhánh 1

Chi nhánh 2

Chi nhánh 3

Tel: (028) 2221 6789 – Hot line: 0909 411 148 – 0932 362 514

Email: support@gtax.vn

Ms Xuân Quỳnh

Ms Xuân Quỳnh

Sales Executive

ĐT : 0918 555 426  

Email : cs@gtax.vn

Ms Nguyễn Ninh

Ms Nguyễn Ninh

Sales Executive

ĐT : 0909 411 148 

Email : ninh.nguyen@gtax.vn

Mr Huy Hảo

Mr Huy Hảo

Sales Executive

ĐT : 0932 362 514 

Email : hao.nguyen@gtax.vn