Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://gtax.vn/  và Cổng thông tin Khách hàng Portal (https://portal.gtax.vn)

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chính sách bảo mật mô tả cách Gtax tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Gtax (khách hàng). Việc khách hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Gtax được hiểu là khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của chính sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung chính sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung chính sách được thông báo trên Gtax.

Chính sách bảo mật website
Chính sách bảo mật website

2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

2.1. Phạm vi thu thập thông tin

 • Khi khách hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản tại Gtax, tùy từng thời điểm, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản.
 • Các dữ liệu cá nhân nào của bạn được Gtax sử dụng

Với Cổng thông tin Portal Gtax (https://portal.gtax.vn), trong phạm vi phù hợp với mục đích cung cấp dịch vụ cho bạn và phụ thuộc vào sự cung cấp theo toàn quyền quyết định của bạn, sẽ sử dụng các dữ liệu cá nhân theo một số cách từ các mục khác nhau trên cổng thông tin Portal.

Bao gồm các thông tin được bạn cung cấp trong hợp đồng dịch vụ do Gtax cung cấp sau:

  1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
  2. Ngày, tháng, năm sinh;
  3. Giới tính;
  4. Các thông tin về cư trú (bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ);
  5. Quốc tịch;
  6. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;
  7. Địa chỉ email;
  8. Các thông tin thanh toán, chẳng hạn như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng và bất kỳ chi tiết thanh toán nào khác;
  9. Các thông tin tài khoản, chẳng hạn như User người dùng và mật khẩu, quá trình sử dụng tài khoản của bạn, thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng dịch vụ với Gtax;
  10. Thông tin kỹ thuật và dữ liệu web như: địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản trình cắm của trình duyệt, hệ điều hành, phiên bản thiết bị, định danh thiết bị, cách bạn sử dụng và xem bất kỳ nội dung nào trên Cổng thông tin Portal Gtax và thông tin và công nghệ khác trên các thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Cổng thông tin này;
  11. Bất kỳ dữ liệu, thông tin khác do bạn chủ động cung cấp thông qua Cổng thông tin Portal Gtax trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Nếu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho Gtax, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý, giấy phép và sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho Gtax và để chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu đó theo Chính sách này. Bạn phải gửi cho Gtax tài liệu hợp pháp chứng minh rằng bạn đã được sự đồng ý và cho phép.

 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin khách hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Gtax không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin khách hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.
 • Khách hàng đồng ý cho Gtax ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của khách hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của Gtax; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của Gtax cho khách hàng (sau đây được gọi chung là Bản Ghi Âm).

2.2. Cam kết lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

 • Mọi thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng và Gtax đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Gtax.
 • Gtax có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép thông tin khách hàng. Gtax cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho thông tin khách hàng khi khách hàng truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của Gtax. Khi thu thập dữ liệu, Gtax thực hiện lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng tại hệ thống máy chủ và các thông tin khách hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.
 • khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Gtax, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Gtax, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Gtax phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Gtax có quyền chuyển thông tin Cá Nhân của khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2.3. Thời gian lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng

 • Đối với các tài khoản hiện hành Gtax sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin khách hàng không giới hạn cho đến khi khách hàng hoàn thành thanh lý hợp đồng dịch vụ.
 • Đối với các tài khoản đã đóng Gtax vẫn lưu trữ thông tin Cá Nhân và truy cập của khách hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc… Các thông tin Cá Nhân này sẽ được Gtax lưu giữ trên hệ thống máy chủ tối đa trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày khách hàng thanh lý hợp dồng với Gtax. Sau khi thời hạn này kết thúc, Gtax sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn thông tin Cá Nhân của khách hàng.

2.4. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Gtax có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên hợp đồng dịch vụ, nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào Gtax;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của khách hàng trên Gtax;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Để xác minh danh tính của bạn và để quản lý tài khoản trực tuyến mà bạn có thể đã thiết lập với chúng tôi;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính được thực hiện trực tuyến(nếu có) liên quan đến thanh toán, và để xác định danh tính của bạn cho việc chống rửa tiền, báo cáo giao dịch đáng ngờ và các mục đích phát hiện gian lận;
 • Liên lạc với bạn để xử lý và trả lời các truy vấn, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của bạn, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ khách hàng được thuê ở bên ngoài nào;
 • Để thông báo cho bạn về những chính sách nhà nước liên quan sản phẩm và dịch vụ do Gtax hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.
 • Để gửi cho bạn tài liệu quảng cáo / khuyến mại từ bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ đối tác quảng cáo và chiến lược nào của chúng tôi;
 • Để cải thiện các dịch vụ và sản phẩm được bán;
 • Để cung cấp cho bạn thông tin mà chúng tôi cho rằng bạn có thể thấy hữu ích hoặc bạn đã yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của chi nhánh của chúng tôi, miễn là bạn không thể hiện sự phản đối khi được liên lạc cho các mục đích đó;
 • Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào; và
 • Bất kỳ mục đích nào được mô tả cho bạn tại thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

2.5. Liên kết với các website khác

 • khách hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Gtax trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Gtax tại https://gtax.vn ;
 • khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi khách hàng truy cập vào Gtax từ các website khác không phải là website chính thức của Gtax.

2.6. Chia sẻ thông tin khách hàng

 • Gtax không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Gtax cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin cần thiết cho đơn vị triển khai hoặc demo phần mềm…).
 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Gtax sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Gtax cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.
 • Gtax có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các mục đích sau:
  • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Gtax có thể dùng thông tin khách hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Gtax tiến hành khảo sát cần sự tham gia của khách hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng cung cấp cho Gtax sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với GtaxGtax có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Gtax. Việc chia sẻ này giúp Gtax có thể cung cấp cho khách hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà khách hàng có thể quan tâm. Trong trường các công ty liên kết của Gtax được cấp quyền truy cập thông tin khách hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong chính sách này.
  • Trao đổi thông tin khách hàng các bên thứ 3 là đối tác của GtaxGtax có thể chuyển thông tin khách hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Gtax cũng có thể trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  • Trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được Gtax sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị khách hàng, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.

2.7 Quyền lợi khách hàng

khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Gtax sửa lại những sai sót trong dữ liệu của khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào khách hàng cũng có quyền yêu cầu Gtax ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng cho mục đích tiếp thị.

2.8. Sử dụng Cookie

Gtax cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của khách hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Gtax … nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Gtax hiểu rõ nhu cầu, sở thích của khách hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

2.9. Các rủi ro và biện pháp an toàn

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của bạn trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Ngoài Quản trị viên (Admin) hoặc cá nhân được uỷ quyền khác, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin liên quan đến hợp đồng của mình. Portal của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Cuối cùng, bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ. Vì thế, xin hãy cẩn thận và có trách nhiệm với các hoạt động của bạn trên internet. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Portal Gtax không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong Portal Gtax. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Cổng thông tin Portal Gtax có thể không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin bất kỳ mà bạn cung cấp/chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

2.10. Thay dổi Quy định Bảo mật

Gtax có quyền thay đổi, cập nhật Quy định Bảo mật này bất kỳ lúc nào miễn là các cập nhật, thay đổi này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên https://gtax.vn

2.11. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Liên hệ tại website Gtax hoặc trực tiếp qua hotline: 0918 555 426.

Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao ý kiến đóng góp của bạn. Nếu bạn có nhận xét hoặc thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

 • Website: https://gtax.vn/
 • Hotline: (028) 2221 6789
 • Địa chỉ:  Phòng 1901, tầng 19, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh