1. Thông tin chung

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ kế toán Gtax và các công ty trực thuộc (gọi chung là “Gtax”) tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền đó.

Chúng tôi cung cấp Chính Sách Bảo Mật này để thông báo cho bạn về Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi và về các lựa chọn của bạn trong cách thu thập trực tuyến thông tin của bạn và cách sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ giải tỏa bất kỳ quan ngại nào bạn có thể có về việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và giúp cho việc truy cập các trang web của Gtax trở thành một trải nghiệm hữu ích. Bằng cách truy cập và tìm kiếm trên trang web này, bạn chấp nhận các biện pháp được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này và thỉnh thoảng truy cập lại trang này để xem bất kỳ thay đổi nào có thể có.

2. Các trang web bị điều chỉnh bởi Chính Sách Bảo Mật này

Chính Sách Bảo Mật này được áp dụng cho tất cả các trang web và tên miền thuộc sở hữu của Gtax, gồm có http://www.gtax.vn và http://www.ketoangtax.vn (gọi chung là “Các Trang Web của Gtax” và gọi tắt là “Trang Web”). Các Trang Web của Gtax có thể cung cấp các liên kết đến những trang web của bên thứ ba để bạn tiện dụng và tìm thông tin. Nếu bạn truy cập những liên kết đó, bạn sẽ rời khỏi Các Trang Web của Gtax. Chúng tôi không kiểm soát những trang đó hoặc các biện pháp về quyền riêng tư của họ có thể khác với các biện pháp về quyền riêng tư của chúng tôi. Chính Sách Bảo Mật này không chi phối bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không theo dõi hoặc kiểm soát thông tin được các trang như thế thu thập hoặc các biện pháp về quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp của họ hoặc nội dung trang web của họ.

3. Cung cấp cho người truy cập vô danh

Bạn có thể truy cập trang chủ của chúng tôi và tìm kiếm trên từng trang mà không cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, các trang web của chúng tôi không cho phép người truy cập liên lạc với khách truy cập khác hoặc đăng thông tin có thể được truy cập bởi các khách khác truy cập trang web của chúng tôi.

4. Loại thông tin được thu thập

Khi tìm kiếm trên bất kỳ Trang Web nào của Gtax, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Nếu bạn chọn cách đăng ký với Các Trang Web của Gtax, thì bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ (tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử). Chúng tôi sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã quan tâm.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác của Gtax cũng như tài liệu quảng cáo bạn có thể quan tâm từ một trong những đối tác tiếp thị của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo quảng cáo này, bạn có thể loại bỏ khi cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ hoặc bất kỳ lúc nào sau khi bạn đăng ký.

Thông qua Các Trang Web của Gtax, bạn có thể đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ, yêu cầu thông tin, hoặc đăng ký nhận các tài liệu tiếp thị hoặc hỗ trợ. Để mua một sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu thông tin nhận dạng cá nhân nhất định của bạn (chẳng hạn như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc và một số thông tin cần thiết khác).

5. Liên lạc từ trang web của Gtax

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thư điện tử chào mừng để xác nhận với bạn. Chúng tôi cũng sẽ hồi đáp thắc mắc của bạn, cung cấp các dịch vụ bạn yêu câu và quản lý tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua thư điện tử hoặc qua điện thoại và sẽ nổ lực hết sức để tôn trọng ý muốn của bạn.

Chúng tôi thỉnh thoảng sẽ gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới, các khoản tiết kiệm đặc biệt và các đợt khuyến mại. Nếu bạn không muốn nhận thông tin này, bạn có thể loại bỏ việc nhận thư trong tương lai (xem mục “Lựa chọn và quyền loại bỏ” bên dưới).

Bằng cách cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Các Trang Web của Gtax, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn có thể được Gtax dùng cho mục đích tổng hợp, lưu trữ dữ liệu, quản lý thông tin khách hàng, báo cáo hoặc các hình thức sử dụng nội bộ khác. Ngoài ra, những dữ liệu cá nhân như thế có thể được chuyển đến các bên liên kết khác của Gtax.

Dữ liệu phi cá nhân được tổng hợp để báo cáo về tính khả dụng, hiệu suất và hiệu quả của Các Trang Web của Gtax. Dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện việc trải nghiệm của khách hàng, tính khả dụng và nội dung trang web. Các trang và nội dung có thể được thay đổi dựa trên phản hồi của khách truy cập.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp địa chỉ thư điện tử của bạn cho các đối tác của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gửi cho bạn những dịch vụ nhân danh các đối tác của chúng tôi. Bạn có thể loại bỏ việc nhận các dịch vụ thư điện tử từ Gtax như mô tả bên dưới.

Trong trường hợp Gtax được bán hoặc mua lại, thông tin khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao. Ngoài ra, chúng tôi giữ quyền tiết lộ thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến bất kỳ người dùng nào của Các Trang Web của Gtax theo yêu cầu của pháp luật hoặc khi chúng tôi có lý do cho rằng việc tiết lộ như thế là cần thiết để bảo vệ hệ thống của mình, doanh nghiệp của mình hoặc quyền lợi của người khác.

6.Chia sẻ thông tin

Gtax hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để phân phối các sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp khách hàng hoàn chỉnh như mô tả bên trên. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể thay đổi hoặc chúng tôi có thể hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bổ sung để đáp ứng tốt hơn cho khách hàng của mình. Gtax sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ phi được yêu cầu bởi luật pháp, trát hầu tòa hoặc khi chúng tôi có lý do cho rằng việc tiết lộ như thế là cần thiết để bảo vệ hệ thống của mình, doanh nghiệp của mình hoặc quyền lợi của người khác hoặc được quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này.

7. Cách thức thu thập thông tin

Trang Web của Gtax thu thập dữ liệu thông qua nhiều cách khác nhau. Chúng tôi cũng thu thập dữ liệu thông qua các hình thức cho phép người dùng yêu cầu thông tin về Gtax và các dịch vụ.

Các Trang Web của Gtax có thể thu thập thông tin kỹ thuật phi cá nhân về truy cập của bạn (chẳng hạn như loại trinh duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet, địa chỉ giao thức internet (IP), các trang tham khảo, hệ điều hành, ngày tháng/thời gian). Chúng tôi sử dụng thông tin này, loại thông tin không xác định người dùng cá nhân, để phân tích xu hướng, tìm hiểu những vấn đề với máy chủ của mình và quản trị Trang Web của Gtax, để theo dõi số lượng, động thái và cách sử dụng của người dùng.

Một phương pháp chúng tôi dùng để thu thập thông tin này là thông qua việc sử dụng cookie; chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ dữ liệu cá nhân và thông tin liên kết. Cookie là những tập tin nhỏ trên máy tinh được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn, nơi lưu trữ và truy xuất thông tin về việc truy cập trang web của bạn. Nếu bạn không thích việc sử dụng cookie, bạn có thể làm mất tác dụng cookie trên máy tính của mình bằng cách thay đổi các thiết lập trong trình đơn preferences (ưu tiên) hoặc trình đơn option (tùy chọn) trong trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn cách bỏ cookie, bạn có thể không có khả năng truy cập những khu vực nhất định của Trang Web của Gtax.

8. Lựa chọn và quyền loại bỏ

Gtax cung cấp cho bạn sự lựa chọn nhận nhiều thông tin khác nhau bổ sung cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể đăng ký nhận thông tin nhất định về từng sản phẩm, dịch vụ và các hình thức liên lạc tiếp thị của Gtax. Các hình thức liên lạc của Gtax có thể gồm có thông tin về sản phẩm mới, các dịch vụ đặc biệt, hoặc thư mời tham gia nghiên cứu thị trường.

Gtax cung cấp cho bạn khả năng “loại bỏ” việc thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được sử dụng cho các mục đích nhất định khi chúng tôi yêu cầu thông tin này. Ví dụ như nếu bạn mua một sản phẩm của chúng tôi nhưng không muốn nhận bất kỳ tài liệu tiếp thị bổ sung nào của chúng tôi, bạn có thể cho biết ưu tiên của mình trong đơn đặt hàng.

Nếu bạn không muốn nhận (thư thông báo của chúng tôi và/hoặc) các hình thức liên lạc quảng cáo nữa, bạn có thể loại bỏ việc nhận các tài liệu đó bằng cách làm theo các hướng dẫn trong từng thư thông báo hoặc các hình thức liên lạc hoặc bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi đến: support@gtax.vn

9. Quyền truy cập và tính chính xác thông tin

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập đến thông tin của bạn, kể cả nỗ lực hợp lý để cung cấp cho bạn quyền truy cập trực tuyến và cơ hội thay đổi thông tin của mình. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước phù hợp để xác định thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như mật khẩu và tên người dùng, trước khi cấp quyền truy cập dữ liệu của bạn. Chúng tôi giữ quyền từ chối cung cấp cho khách truy cập của mình bản sao dữ liệu cá nhân của họ nhưng sẽ cung cấp lý do về sự từ chối của mình.

10. Sự an toàn cho thông tin

Sự an toàn thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Mặc dù Gtax nổ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo hoặc chắc chắn về tính an ninh của các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp thông qua Trang Web của Gtax sẽ không bị ngăn chặn trong khi được truyền qua Internet. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để bảo vệ thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi.

11. Chuyển giao kinh doanh

Trong trường hợp Gtax trải qua quá trình chuyển giao kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, được mua lại bởi một công ty khác hoặc bán một phần tài sản của mình, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn có khả năng nằm trong số các tài sản được chuyển giao.

12. Những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này

Nếu có thông tin cập nhật về các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó và cập nhật ngay điều chỉnh trong tài liêu này để bạn sẽ luôn biết được thông tin nào chúng tôi thu thập trực tuyến, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và bạn có những lựa chọn nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng Các Trang Web của Gtax sau khi bất kỳ thay đổi nào được đăng, bạn thừa nhận rằng mình chấp nhận những thay đổi đó.

13. Các Điều Khoản Riêng

Nếu bạn chọn cách truy cập Các Trang Web của Gtax, việc truy cập của bạn và bất kỳ bất đồng nào về quyền riêng tư tuân theo Chính Sách Bảo Mật này và các Điều Khoản Riêng của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở, tuyên bố khước từ, các giới hạn trách nhiệm pháp lý, trọng tài tranh chấp và việc áp dụng luật pháp của Việt Nam.

Liên hệ

Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao ý kiến đóng góp của bạn. Nếu bạn có nhận xét hoặc thắc mắc về Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng gửi thư đến support@gtax.vn.

 

Thông tin chi tiết về Gtax:

      CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

  – Trụ sở    : Tầng Trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

   – CN1      : Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam

   – CN2      : P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina , 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam