Dịch vụ đăng ký lao động trọn gói

Gtax mong muốn công ty của bạn sau khi thành lập sẽ có được lượng lao động ổn định và được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước qui định.

Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

Thủ tục – hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

 Đăng ký khai trình lao động

Giúp nhà nước và các cơ quan chức năng có thể kiểm soát, quản lí lực lượng lao động trong các công ty

 Đăng ký công đoàn

Công đoàn là tổ chức của người lao động lập ra theo qui định của pháp luật lao động và công đoàn trong công ty

 Đăng ký hệ thống thang lương

Hệ thống các nhóm lương, ngạch lương và các bậc lương được thiết kế làm cơ sở trả lương cho người lao động.

Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN

BHXH, BHYT, BHTN là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao động hiện nay tại doanh nghiệp

Tư vấn các quy định của pháp luật

Về đăng ký BHXH - BHYT - BHTN

Tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.

Lựa chọn phương án tốt ưu để giảm tối đa mức đóng BHXH

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.

Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.

Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.

Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động.

Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.

Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả khai trình lao động, BHXH, BHYT