Xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng

Theo đó, nếu tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì khai thuế theo quý. Còn nếu lớn hơn 50 tỷ đồng thì kê khai thuế theo tháng.

Khi nào khai thuế GTGT theo quý?

Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý. 

Còn đối với các doanh nghiệp đã sản xuất, kinh doanh đủ 12 tháng thì kỳ khai thuế GTGT của năm dương lịch tiếp theo được xác định dựa vào mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng).

tính thuế GTGT
Doanh nghiệp mới sẽ thực hiện khai thuế GTGT theo quý.

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Ví dụ:

Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 05/2017 thì năm 2017, 2018, doanh nghiệp A sẽ khai thuế GTGT theo quý; doanh nghiệp A sẽ căn cứ vào doanh thu của năm 2018 để xác định xem năm 2019 mình sẽ khai thuế theo tháng hay theo quý. Nếu doanh thu năm 2018 > 50 tỷ thì khai thuế theo tháng, doanh thu năm 2018 < 50 tỷ thì khai thuế theo quý. Và kỳ khai thuế này sẽ áp dụng ổn định theo chu kỳ 03 năm (từ năm 2019, 2020, 2021).

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi Thông báo chuyển đổi khai thuế GTGT (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Đối với các doanh nghiệp đang áp dụng kỳ tính thuế ổn định theo tháng

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu doanh nghiệp tự phát hiện hoặc bị cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra và thuế kết luận rằng doanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp từ 50 tỷ đồng trở xuống, tức doanh nghiệp đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý thì doanh nghiệp sẽ được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

Ví dụ (áp dụng tiếp tục ví dụ trên): Nếu chu kỳ khai thuế 03 năm của doanh nghiệp A đang áp dụng là theo tháng, tuy nhiên, đến hết năm 2019, doanh thu của doanh nghiệp A là 48 tỷ (<50 tỷ) thì doanh nghiệp A có thể lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc theo quý từ năm 2020 cho đến hết năm 2021.

Đối với các doanh nghiệp đang áp dụng kỳ tính thuế ổn định theo quý

Còn nếu doanh nghiệp đang áp dụng chu kỳ khai thuế theo quý mà doanh nghiệp tự phát hiện hoặc bị cơ quan thuế kết luận rằng doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, tức, doanh nghiệp không đủ điều kiện để khai thuế GTGT theo quý thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế GTGT theo tháng.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có trách nhiệm khai thuế theo quý với chu kỳ khai thuế bắt đầu từ tháng 01/2016 đến hết tháng 12/2018. Trong năm 2017, doanh nghiệp A bị cơ quan thuế thanh tra và phát hiện tổng doanh thu năm 2016 của doanh nghiệp A là 52 tỷ đồng. Như vậy thì năm 2017, doanh nghiệp A phải khai thuế GTGT theo tháng và áp dụng đến hết năm 2018. Từ năm 2019 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2018.

Trên đây là những thông tin chi tiết nội dung bài viết “Xác định kỳ khai thuế giá trị gia tăng”, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ kế toán trọn gói Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply