Thủ tục thông báo tạm ngưng kinh doanh trong công ty Cổ phần

Hỏi: Do công ty chưa có kế hoạch kinh doanh mới đồng thời tôi chưa thể tìm được người quản lý doanh nghiệp trong thời điểm này? Xin vui lòng tư vấn giúp tôi có nên giải thể doanh nghiệp? có cách giải quyết khác hay không? Cám ơn Gtax…

Công ty Gtax xin chia sẻ với Bạn như sau:

Trong giai đoạn làm ăn thua lỗ hoặc chưa có kế hoạch kinh doanh mới, tuy nhiên chủ doanh nghiệp không muốn giải thể doanh nghiệp mà muốn qua giai đoạn khó khăn sẽ tiến hành hoạt động lại, khi đó giải pháp tạm ngừng kinh doanh là giải pháp tốt nhất. 

Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh ;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh;

3. Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh;

4. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp .

5. Giấy uỷ ủy quyền cho người đi nộp và nhận hồ sơ (kèm một trong các giấy tờ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực).

Lưu ý như sau:

– Chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh, công ty phải thực hiện thông báo về thời điểm và thời hạn tạm ngừng.

– Khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của công ty; công ty cũng thực hiện thông báo tạm ngừng hoạt động đối với các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của mình.

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu công ty vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thực hiện thông báo lại. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, công ty phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động; trừ trường hợp công ty, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

– Ngoài ra, công ty còn phải thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 ngày, trước khi tạm ngừng kinh doanh, nội dung thông báo bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế;

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

– Lý do tạm ngừng kinh doanh;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

 Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đạt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc. 

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục thông báo tạm ngưng kinh doanh trong công ty cổ phần, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply