Thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Hỏi: Công ty cổ phần thực hiện thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập ra sao? tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện? Xin cám ơn…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ chi tiết cho bạn như sau:

A. Thành phần hồ sơ

Xin lưu ý: Kể từ ngày 10/10/2018, theo qui định công ty phải làm thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập khi:

– Cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua;

Cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho cá nhân / tổ chức khác, bao gồm cả trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất vào doanh nghiệp khác;

– Cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế cổ phần.

Tuy nhiên hiện nay chỉ còn thực hiện thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập  khi cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty. 

Bạn nên xem chi tiết: Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần

Và trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi công ty phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập theo quy định.

Hồ sơ bao gồm: 

B. Nội dung chi tiết:

Cổ đông sáng lập là cổ đông  được kê khai trong Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;

c) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác  và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý: Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty và xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

C. Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3 – 5 ngày làm việc

– Kết quả xử lý: Khi nhận Hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

D. Lệ phí nhà nước:

(Chi tiết xem tại đây)

Bạn có thể download toàn bộ biểu mẫu thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần như sau:

Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply