Thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hỏi: Công ty cổ phần thực hiện thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết ra sao? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện? Xin cám ơn…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ chi tiết cho bạn như sau:

A. Thành phần hồ sơ thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết:

Hồ sơ bao gồm: 

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (chẳng hạn: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế )
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông ghi rõ về việc thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
  • Danh sách các cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài khi đã thay đổi;
  • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
  • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp  
  • Giấy ủy quyền 

B. Nội dung chi tiết:

Trong trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài , Bạn phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. 

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Thông tin của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng cổ phần: Tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ thường trú của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

C. Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3 – 5 ngày làm việc

– Kết quả xử lý: Khi nhận Hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

D. Lệ phí nhà nước:

(Chi tiết xem tại đây)

Bạn có thể download toàn bộ biểu mẫu thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết như sau:

 

Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply