Thủ tục tách công ty cổ phần

Hỏi: Thủ tục để tách công ty cổ phần? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin cám ơn…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ để Bạn tham khảo như sau:

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hình thức tách công ty cổ phần

Tách công ty cổ phần có thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

– Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị số cổ phần của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Xem chi tiết mẫu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua về việc chia công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi nghị quyết này đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong công ty biết.

Công ty bị tách và công ty được tách sẽ cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

Lưu ý: Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ. và số lượng cổ phần của công ty.

Đồng thời, các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp cho các công ty mới.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Các công ty được chia thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình đó, nhưng phải kèm theo các giấy tờ sau:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

2. Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia;

4. Giấy uỷ quyền

Bạn nên xem chi tiết tại công việc: Thành lập doanh nghiệp mới theo từng loại hình (TNHH, cổ phần…)

Lưu ý: Các công ty mới được tách ra không nhất thiết phải chung loại hình doanh nghiệp công ty bị tách.

Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc. 

Lệ phí nhà nước:

(Chi tiết xem tại đây)

Phí dịch vụ: 

(Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục tách công ty cổ phần, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply