Thủ tục sát nhập công ty TNHH 2 TV trở lên

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi về thủ tục sát nhập doanh nghiệp? Thời gian và cách thức thực hiện? Xin cám ơn

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ để Bạn tham khảo như sau:

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của công ty nhận sáp nhập. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua, hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết.

Hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị

Công ty nhận sáp nhập tiến hành đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các thông tin bị thay đổi do nhận sáp nhập và phải có kèm theo bản sao các giấy tờ sau:

1. Hợp đồng sáp nhập;

2. Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;

3. Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập; 

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập;

5. Giấy uỷ quyền

6. Trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là cổ đông sở hữu trên 65% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập, nếu không thì phải nộp kèm:

a. Nghị quyết thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập;

b. Biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập.

Lưu ý khác:

– Nếu sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập sẽ chiếm thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty phải thông báo cho Cục Quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất.

Nếu sau khi sáp nhập mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi; thì, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập, công ty nhận sáp nhập gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp và bản sao các giấy tờ nêu trên để thực hiện chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

– Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc. 

Chi Phí

– Lệ phí nhà nước: (Chi tiết xem tại đâyvà phí dịch vụ: (Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục sát nhập công ty TNHH 2 TV trở lên, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply