Thủ tục chia công ty TNHH 2 TV trở lên

Hỏi: Thủ tục để chia công ty TNHH? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin cám ơn…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ để Bạn tham khảo như sau:

Tư vấn ban đầu

Công ty TNHH 2 TV trở lên có thể chia các thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo một trong các trường hợp sau đây:

– Một phần phần vốn góp các thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ phần vốn góp của một hoặc một số thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu của công ty bị chia phải thông qua Nghị quyết chia công ty; Nghị quyết này phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

Thành viên hoặc chủ sở hữu của các công ty mới được thành lập tiến hành thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới.

Thủ tục hồ sơ

Các công ty được chia thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó, nhưng phải có kèm theo các giấy tờ sau đây:

1.  Nghị quyết về việc chia công ty;

2. Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc chia công ty;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia;

4. Giấy ủy quyền

Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc.

Chi Phí

Lệ phí nhà nước: (Chi tiết xem tại đâyvà phí dịch vụ: (Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục chia công ty TNHH 2 TV trở lên, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply