Thủ tục chia công ty cổ phần

Hỏi: Thủ tục để chia công ty Cổ phần? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin cám ơn…

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ để Bạn tham khảo như sau:

Hình thức

Công ty cổ phần có thể chia các cổ đông và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới (công ty được chia) theo một trong các trường hợp sau đây:

– Một phần cổ phần của các cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

– Toàn bộ cổ phần của một hoặc một số cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

– Kết hợp cả hai trường hợp nêu trên.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty chỉ được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Xem chi tiết mẫu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua về việc chia công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua thì Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi nghị quyết này đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong công ty biết.

Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành Thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Số lượng thành viên, cổ đông và số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ được ghi tương ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới tương ứng cách thức phân chia cổ phần của công ty bị chia sang các công ty mới như đã đề cập như trên.

Ví dụ: Công ty X có 05 cổ đông, mỗi người đều nắm giữ 20% cồ phần, vốn điều lệ trong Công ty X là 10 tỷ đồng. Do nhu cầu phát sinh trong quá trình hoạt động, Công ty X quyết định chia công ty thành 02 công ty mới, với với điều lệ là 05 tỷ và duy trì tỷ lệ nắm giữ cổ phần của 05 cổ đông trong 02 công ty mới là như cũ, tức mỗi người đều nắm giữ 20% cổ phần của công ty.

Hồ sơ thủ tục

Các công ty được chia thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình đó, nhưng phải kèm theo các giấy tờ sau:

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

2. Bản sao Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;

3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bị chia;

4. Giấy uỷ quyền

Bạn nên xem chi tiết tại công việc: Thành lập doanh nghiệp mới theo từng loại hình (TNHH, cổ phần…)

Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp công ty mới có địa chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty bị chia có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính công ty mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp công ty mới cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

Các công ty mới được chia không nhất thiết phải chung loại hình doanh nghiệp công ty bị chia.

Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Thực hiện:

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3  ngày làm việc. 

Lệ phí nhà nước:

(Chi tiết xem tại đây)

Phí dịch vụ: 

(Xem chi tiết tại đây)

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục chia công ty cổ phần, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

 

Leave a Reply