Thông qua quyết định giải thể

Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định đến việc giải thể công ty.

Trong Quyết định giải thể phải có các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Lý do giải thể;
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thời hạn thông báo

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo giải thể 

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục Thông qua quyết định giải thể, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply