Thay đổi người đại diện pháp luật trong doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin của người đại diện pháp luật theo quy định phải tiến hành làm thủ tục thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận doanh nghiệp.

Việc thay đổi này rất quan trọng vì vậy để giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thời gian Dịch vụ kế toán Gtax xin hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật như sau:

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật 

Trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật trên giấy chứng nhận doanh nghiệp, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời gian nhanh nhất có thể. ..

Thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty cổ phần.

Công ty tôi có nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện? Công ty tôi là cty cổ phần. Xin cám ơn…

Thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH

Công ty là công ty TNHH 2 thành viên tôi có nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện?…

Thay đổi người đại diện pháp luật trong công ty TNHH Một Thành viên.

Công ty là công ty TNHH MTV tôi có nhu cầu thay đổi người đại diện pháp luật, vui lòng cho biết tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì? lệ phí bao nhiêu? và thời gian thực hiện?…

Lệ phí nhà nước

Qua thực tế tư vấn cho khách hàng sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói và thành lập doanh nghiệp tại Công ty Gtax, chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi liên quan đến lệ phí khi khởi tạo một doanh nghiệp bao gồm những khoản nào? bên cạnh đó cũng có những thắc mắc liên quan đến phí cung cấp thông tin doanh nghiệp được qui định ra sao?…

Các Biểu mẫu liên quan đến việc thay đổi đại diện pháp luật

Để thuận tiện và chính xác trong việc sử dụng biểu mẫu khi thực hiện hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật trong Doanh nghiệp, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ toàn bộ chi tiết cũng như hướng dẫn tất cả các biểu mẫu này như sau:

Quyền,nghĩa vụ và thù lao Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần trong đó bạn cần lưu ý đến Quyền,nghĩa vụ và thù lao Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần nhằm tránh những xung đột trong điều hành và quản lý công ty.

Quyền và trách nhiệm của các Chức danh trong công ty TNHH một thành viên

Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Có 2 loại hình đăng ký doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn (TNHH): Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Chức danh  trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Số lượng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không vượt quá năm mươi thành viên. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin lưu ý một số vấn đề về Chức danh, tiêu chuẩn và thù lao trong công ty TNHH hai thành viên trở lên…

Trên đây là những thông tin chi tiết về thay đổi người đại diện pháp luật, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply