Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng vốn góp thêm của thành viên khác ngoài công ty

Trong quá trình hoạt động của công ty, việc quyết định tăng vốn thêm của công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư là điều thường xảy ra đối với các doanh nghiệp, khi doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi vốn điều lệ thì cần tiến hành làm thủ tục thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. 

Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng hình thức góp vốn thêm của của thành viên khác ngoài công ty như sau: 

1. Thủ tục tăng vốn điều lệ:

 bằng cách góp thêm vốn của các của thành viên khác ngoài công ty bao gồm các giấy tờ:

– Thông báo tăng vốn điều lệ của công ty;

– Danh sách cổ đông sau khi tăng vốn;

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ bằng tiền góp thêm của các cổ đông;

– Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị về việc tăng vốn;

– Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

– Biên bản thanh lý vốn góp;

– Thông báo lập sổ cổ đông của công ty ;

– Nếu thành viên góp thêm là một tổ chức, thì phải có: Quyết định cử người đại diện quản lý vốn của tổ chức đó, Bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của tổ chức, bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người được cư đại diện quản lý vốn của tổ chức đó;

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo quy định tại Khoản 1 Điều này, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:
a) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
b) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Các văn bản khác;

Lưu ý:

– Vốn góp có thể bằng tiền mặt, ngoại tệ quy đổi VNĐ, quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, sở hữu trí tuệ, công nghệ, tài sản khác…..

– Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định, doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.

– Vốn điều lệ công ty cổ phần không bao gồm giá trị của số cổ phần được quyền chào bán.

Khi thay đổi Vốn điều lệ Bạn phải thay đổi mức đóng lệ phí môn bài của doanh nghiệp. Quý Công ty căn cứ vốn điều lệ trên giấy phép kinh doanh nhằm xác định thuế môn bài phải nộp như sau:

Lưu ý: Mức Thuế Môn bài

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm Bậc 1
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3

 

Chú ý: 

– Nếu thành lập trong 6 tháng đầu năm: Phải nộp thuế Môn bài cả năm
– Nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm): Sẽ nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

2. Thủ tục hành chính

– Nơi tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đạt trụ sở chính.

– Số lượng hố sơ: 01 bộ

– Thời gian thực hiện: từ 3 – 5 ngày làm việc

Lệ phí nhà nước và phí dịch vụ: (Xem chi tiết tại đây)

– Kết quả xử lý: Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3.  Gtax sẽ thay bạn thực hiện các công việc như sau.

– Soạn thảo hồ sơ theo quy định của pháp luật;

– Đại diện liên hệ với Sở kế hoạch và Đầu tư nộp hồ sơ;

– Theo dõi, điều chỉnh tính hợp lệ của hồ sơ;

– Đại diện nhận giấy phép kinh doanh mới;

Trên đây là những thông tin chi tiết về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng vốn góp thêm của thành viên khác ngoài công ty, thay đổi tỷ lệ vốn góp, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply