Quy trình thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong qúa trình hoạt động của doanh nghiệp Bạn hoàn toàn có thể tiến hành thay đồi, bổ sung ngành nghề kinh doanh vào bất cứ thời điểm nào.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ những thủ tục, giấy tờ liên quan đến việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

Bước 1:Soạn thảo hồ sơ

Soạn thảo hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

– Bên cạnh đó bạn cũng cần lưu ý có một số ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có chứng chỉ hành nghề (Xem chi tiết tại đây).

– Bạn có thể tra cứu dễ dàng tại mục Tra cứu mã ngành nghề kinh doanh của Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax.

– Bạn cũng cần lưu ý có một số “Ngành nghề kinh doanh cần vốn pháp định

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Chi tiết hồ sơ theo qui định của từng loại hình doanh nghiệp như sau:

1. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề  đối với loại hình Công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề công ty tnhh 1 thành viên, bao gồm:

a) Mã số, tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề đối với công ty tnhh 1 thành viên;

– Giấy giới thiệu (nếu có).

2. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề  đối với loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

– Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bao gồm:

a) Mã số, tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Biên bản họp hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên về việcthay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Giấy giới thiệu (nếu có)

3. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành, nghề  đối với loại hình công ty cổ phần:

– Thông báo thay đổi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần bao gồm:

a) Mã số, tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

– Giấy giới thiệu (nếu có);

Bước 3: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính;

Thời gian thực hiện:

từ 3 – 5 ngày làm việc;

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

Lệ phí nhà nước và phí dịch vụ:

Xem chi tiết tại đây 

Lưu ý:

Trên đây là những thông tin chi tiết về Quy trình thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, để việc thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply