Qui định về đổi tên doanh nghiệp

Căn cứ theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 về đăng ký doanh nghiệp, qui định đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ việc thay đổi tên của doanh nghiệp như sau: 

1. Thông báo đến cơ quan thẩm quyền

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên dự kiến thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

2. Xác nhận chấp thuận

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về犀利士
đặt tên doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

4. Thời gian thực hiện:

từ 3 – 5 ngày làm việc;

5. Lệ phí nhà nước và phí dịch vụ:

Xem chi tiết tại đây 

Lưu ý:

  • Sau khi nhận được Giấy Chứng nhận ĐKKD mới, Doanh nghiệp phải làm thủ tục thông báo thay đổi con dấu lên Cổng thông tin doanh nghiệp.
  • Việc đổi tên doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp (Xem chi tiết)

Trên đây là những thông tin chi tiết về thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, để việc thành lập doanh nghiệp được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply