Định giá tài sản góp vốn

Hỏi: Vui lòng cho tôi thông tin về định giá tài sản khi góp vốn vào doanh nghiệp, gồm những gì? Việc đánh giá tài sản góp vốn cần căn cứ vào qui định nào?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ chi tiết cho bạn như sau:

Bạn có thể góp vốn bằng tài sản là Đồng Việt Nam, ngoại tệ chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Do đó, đối tượng để định giá tài sản khi góp vốn chính là: những tài sản KHÔNG PHẢI Đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng. Những đối tượng này phải được người có thẩm quyền định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam khi góp vốn.

Cụ thể như sau:

Định giá tài sản góp vốn khi tiến hành thành lập công ty Định giá tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động doanh nghiệp
Thẩm quyền định giá – Các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí;

– Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

– Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá;

– Hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.

Trường hợp thuê tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì: Giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.
Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì: – Các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

– Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

– Thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá;

– Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trên đây là những thông tin chi tiết về định giá tài sản góp vốn, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply