Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là gì? và có quan trọng trong việc thành lập doanh nghiệp? Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập công ty, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ những thông tin về Vốn điều lệ nhằm làm căn cứ để thành lập doanh nghiệp như sau: 

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Vốn điều lệ là số vốn do tất cả thành viên góp và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ ít nhất phải bằng vốn pháp định để được phép thành lập công ty nếu có quy định. Trường hợp này xảy ra gọi là vốn điều lệ tối thiểu.

Theo luật doanh nghiệp, thường các không ty không bị yêu cầu mức vốn điều lệ tối thiểu, trừ một số ngành nghề có điều kiện.

Leave a Reply