Hỏi:  Công ty tôi muốn đăng ký thêm ngành nghề như cung cấp thiết kế website, cho thuê vị trí quảng cáo trên web. Vậy tôi phải cần điều kiện gì? thủ tục ra sao?

Dịch vụ thành lập công ty Gtax xin tư vấn để bạn tham khảo như sau:

Căn cứ Khoản 5, Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng quy định điều kiện cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp:

– Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp;

– Có nhân sự quản lý đáp ứng yêu cầu theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;

 Đối với nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin:

+ Người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý nội dung cung cấp trên trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội;

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải tốt nghiệp đại học hoặc tương đương trở lên, có quốc tịch Việt Nam. Đối với người nước ngoài, có địa chỉ tạm trú ít nhất 6 tháng tại Việt Nam.

+ Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung phải cung cấp số điện thoại liên lạc thường xuyên, email cho cơ quan quản lý nhà để phối hợp xử lý ngay khi cần thiết.

+ Người đứng có thể giao nhiệm vụ cho cấp phó chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin;

+ Phải thành lập bộ phận quản lý nội dung thông tin.

Đối với nhân sự bộ phận kỹ thuật: 

Bộ phận quản lý kỹ thuật tối thiểu có 01 người đáp ứng đáp ứng chuẩn: Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử và mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

– Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội: Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí; Trang web của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền; Tên miền phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép.

– Có đủ khả năng tài chính, kỹ thuật, tổ chức, nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động: phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định tại Thông tư 09/2014/TT-BTTT để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực

– Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin: theo quy định cụ thể tại Thông tư 09/2014/TT-BTTT

Để kinh doanh các ngành nghề cung cấp thiết kế web, hosting, nhận chạy quảng cáo, cho thuê quảng cáo trên web, công ty bạn phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng và đảm bảo đủ các điều kiện trên.

Trường hợp công ty bạn chưa có các mã ngành liên quan dưới đây thì cần làm hồ sơ bổ sung các mã ngành tương ứng theo Quyết định 337/QĐ-BKH về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

Mã ngành tương ứng để có thể kinh doanh các ngành nghề thiết kế web, hosting, nhận chạy quảng cáo, cho thuê quảng cáo trên web:

– 6310: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan. Nhóm này gồm hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê riêng (hosting), dịch vụ truyền suốt hoặc cho thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ cung ứng thiết bị mainframe phân thời cho khách hàng. Hoạt động xử lý dữ liệu bao gồm xử lý hoàn chỉnh và báo cáo kết quả đầu ra cụ thể từ các dữ liệu khách hàng cung cấp hoặc nhập tin và xử lý dữ liệu tự động.

6202: Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy tính.

+ Nhóm này gồm: Hoạt động lập và thiết kế các hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm máy tính và công nghệ giao tiếp. Các đơn vị được phân loại vào nhóm này có thể cung cấp các cấu phần phần cứng, phần mềm của hệ thống như một phần các dịch vụ tổng thể của họ hoặc các cấu phần này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba. Các đơn vị này thường thực hiện cài đặt hệ thống, đào tạo, hường dẫn và trợ giúp khách hàng của hệ thống.

+ Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính.

6312: Cổng thông tin. Nhóm này gồm: Hoạt động điều hành các website sử dụng công cụ tìm kiếm để tạo lập và duy trì các cơ sở dữ liệu lớn các địa chỉ internet và nội dung theo một định dạng có thể tìm kiếm một cách dễ dàng. Đồng thời, nhóm này cũng gồm: Hoạt động điều hành 犀利士
các website khác hoạt động như các cổng internet, như các trang báo chí, phương tiện truyền thông cung cấp các nội dung thông tin được cập nhật định kỳ. Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan đến máy vi tính
.

Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, tùy từng vào loại hình doanh nghiệp hiện tại của công ty bạn để chuẩn bị giấy tờ phù hợp theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP.