Tư vấn thành lập chi nhánh hoạt động sản xuất

Hỏi: Vui lòng tư vấn giúp tôi các vấn đề liên quan đến việc thành lập chi nhánh hoạt động sản xuất như sau:

  1. Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần công chứng không?
  2. Công ty cho thuê nhà xưởng có cần đăng ký kinh doanh hay không?
  3. Thành lập Chi nhánh để hoạt động sản xuất?
  4. Chế độ kế toán của Chi nhánh?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin tư vấn các vấn đề trên như sau:

1. Hợp đồng thuê nhà xưởng có cần công chứng không? 

Khoản 2 Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

“Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực”.

Theo Điều 28 Phần III Nghị quyết 52 của Quốc hội quy định bãi bỏ việc công chứng với các loại hợp đồng sau:

“Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở; Công chứng hợp đồng đổi nhà ở; Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; Công chứng hợp đồng thuê nhà ở; Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở; Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở; Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở“.

Như vậy trong trường hợp này là hợp đồng thuê nhà xưởng phục vụ mục đích kinh doanh, không thuộc các trường hợp được miễn công chứng hoặc chứng thực (đa phần là hợp đồng về nhà ở khác với nhà xưởng) nêu trên. Do đó, Gtax cho rằng hợp đồng thuê nhà xưởng này vẫn phải cần được công chứng theo quy định.

2. Công ty cho thuê nhà xưởng có cần đăng ký kinh doanh hay không?

Theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014, thì Kinh doanh bất động sản bao gồm việc cho thuê bất động sản. 

Tại Khoản 1 Điều 10 Luật này quy định: 

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”, trong đó Điều 2 quy định “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên như thế nào được xem là “quy mô nhỏ, không thường xuyên” thì lại không quy định cụ thể, và điều này phụ thuộc vào quy định của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, thông thường các hoạt động cho thuê nhà trọ mới có thể được xem là quy mô nhỏ. Do đó, nếu không có chức năng kinh doanh bất động sản thì phía Công ty cho thuê không thể xuất hóa đơn đầu vào phù hợp cho Công ty đi thuê.

Do đó, Gtax khuyến nghị công ty nên kiểm tra với Cơ quan quản lý thuế nơi công ty cho thuê nhà xưởng này tọa lạc để xem họ có chấp nhận hợp đồng thuê hiện tại của bạn hay không. Nếu họ chấp nhận thì tiến hành kê khai, nộp thuế bình thường.

3. Thành lập Chi nhánh để hoạt động sản xuất

Công ty cần thành lập Chi nhánh (hoặc Công ty con) tại vị trí nhà xưởng đó (do hoạt động tại tỉnh khác). Khi đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch đầu tư thông thường sẽ có văn bản hỏi ý kiến UBND quận/huyện tại vị trí nhà xưởng tọa lạc xem có chấp thuận cho hoạt động sản xuất tại đó hay không. Nếu chấp thuận thì sẽ cấp đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh không yêu cầu phải nộp Hợp đồng thuê nhà xưởng.

4. Chế độ kế toán của Chi nhánh

Khi đăng ký kinh doanh có thể đăng ký chế độ Hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. 

Leave a Reply