Thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân được lựa chọn khi qui mô mang tính gia đình, nhỏ lẻ, không cần cơ cấu tổ chức bài bản hay phòng ban như các loại hình công ty khác. Nhược điểm của loại hình này là do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao tuy nhiên loại hình doanh nghiệp này vẫn có những điểm đặc trưng được Luật doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về thành lập Doanh nghiệp tư nhân, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ những thông tin về Thủ tục và hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân, căn cứ  Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tư nhân

– Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Leave a Reply