Thông báo giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể , công ty phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thông báo về việc giải thể bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp ;

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể công ty;

3. Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết thì phải gửi kèm Phương án giải quyết nợ;

Cơ quan tiếp nhận quyết định giải thể

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể. Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Trách nhiệm khác

Ngoài ra, cũng trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

– Thông báo về việc giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp;

– Gửi quyết định đến toàn người lao động trong doanh nghiệp;

– Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty.

– Gửi Quyết định giải thể đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết). 

Lưu ý: Trong Phương án giải quyết nợ phải có các thông tin về: tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục Thông báo giải thể, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply