Thành lập VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

Công ty tôi muốn mở 1 VPĐD tại Việt Nam, Tôi cần những thủ tục, điều kiện gì?

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Nội dung hoạt động của VPĐD

Thương nhân nước ngoài được thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động sau:

 • Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc, tìm hiểu thị trường.
 • Xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh của thương nhân mà mình đại diện.
 • Các hoạt động khác mà pháp luật Việt Nam cho phép.

Cần lưu ý rằng theo pháp luật Việt Nam, Văn phòng đại diện không được phép cung cấp (các) dịch vụ vì mục đích thu lợi nhuận trên danh nghĩa của Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Công ty nước ngoài

2. Điều kiện cấp phép thành lập VPĐD

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
 • Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
 • Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp của Kế toán Gtax

3. Thời hạn cấp phép thành lập VPĐD 

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy   tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài. Giấy phép có thể được gia hạn nhiều lần.

4. Một số điều kiện khác liên quan đến Người đứng đầu VPĐD 

Ngoài ra, Văn phòng đại diện và Người đứng đầu văn phòng đại diện có quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau đây:

 • Văn phòng đại diện không được thực hiện chức năng làm đại diện cho thương nhân khác; không được cho mượn, cho thuê lại trụ sở của Văn phòng đại diện.
 • Người đứng đầu Văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:
  • Người đứng đầu Chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam;
  • Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.
  • Trong trường hợp người đứng đầu Văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã giao kết.

Khởi nghiệp đang là trào lưu và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của cộng đồng, hòa chung với cách mạng công nghệ 4.0 chúng tôi, kế toán trọn gói Gtax luôn đồng hành và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp cũng như các cá nhận muốn hiện thực hóa ý tưỏng kinh doanh của mình. Để đảm bảo đúng pháp luật việc đầu tiên là thành lập công ty, đây là việc tưởng chừng đơn giản nhưng nó sẽ ảnh hưởng và tác động đến suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Để tránh những sai xót đáng tiếc khi khởi sự kinh doanh này, Gtax sẽ tư vấn, cùng bạn trao đổi và thực hiện việc xin giấy phép kinh doanh trong khuôn khổ qui định pháp luật. Bên cạnh đó kế toán trọn gói cũng sẽ đồng hành cùng bạn sau khi thành lập doanh nghiệp xong như: khai báo thuế ban đầu, kế toán trọn gói, quyết toán thuế, …

Hãy an tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi….

 

Leave a Reply