Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN

Hồ sơ quyết toán năm thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp; bao gồm: 

 1. Tờ khai tuyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
 2. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
 3. Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
 4. Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
 5. Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay (Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC);
 6. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Ví dụ:

Năm 2015, doanh nghiệp A không phát sinh trả lương cho người lao động nào. Như vậy, A không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Trong năm 2016, doanh nghiệp A có trả lương cho 10 người lao động của mình; nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN của ai trong số đó (nói cách khác, không ai có thu nhập đến mức nộp thuế TNCN). A vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.

Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho doanh nghiệp trả thu nhập quyết toán thuế thay cho bản thân mình.

Xem chi tiết “Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

bao gồm các trường hợp sau:

 1. Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.
 2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một doanh nghiệp trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 3. Cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì doanh nghiệp mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tự khai quyết toán thuế TNCN

Khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải tự khai quyết toán thuế nếu cá nhân đó không ủy quyền cho đơn vị trả thu nhập quyết toán thuế hoặc không thuộc trường hợp được ủy quyền.

Hồ sơ khi tự thực hiện quyết toán thuế TNCN

 • Giấy tờ hồ sơ cần chuẩn bị:
  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN.
  • Nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc: mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN.
  • Bản photo các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Đối với đơn vị tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế  sẽ xem xét xử lý hồ sơ mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
  • Bản photo các hóa đơn chứng từ (nếu có) chứng minh cá nhân có các khoản đóng góp cho quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học.
Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng
Cá nhân tự quyết toán thuế

Nếu cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, cá nhân nộp thuế có thể nộp bản photo Giấy chứng nhận khấu trừ thuế hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài đối với cá nhân nhận có thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ

 • Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên thì nơi nộp hồ sơ như sau:
  •  Nếu đã tính giảm trừ gia cảnh tại đơn vị trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý  đơn vị trả thu nhập đó.
  • Nộp hồ sơ tại tại Cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng cho trường hợp có thay đổi nơi làm việc và tại đơn vị trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh.
  • Nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú đối với các trường hợp sau:
   • Nếu có thay đổi nơi làm việc và tại đơn vị trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh.
   • hoặc trong năm có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại đơn vị trả thu nhập nào.
   • hoặc chưa tính giảm trừ gia cảnh tại bất kỳ đơn vị trả thu nhập nào.
   • hoặc cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

Thời hạn nộp hồ sơ

Chậm nhất là ngày 31 tháng 3

Trên đây là những thông tin chi tiết nội dung bài viết “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”, Để có thông tin thêm về chính sách Thuế – Kế toán vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply