Phương pháp hạch toán thuế GTGT

Việc hạch toán thuế GTGT rất quan trọng, dễ xảy ra sai sót nhất là đối với các bạn kế toán còn ít kinh nghiệm vì vậy Kế toán Gtax sau đây sẽ chia sẻ nội dung bài viết liên quan đến “Phương pháp hạch toán Thuế giá trị gia tăng” để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế

Hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá nhập kho theo giá thực tế bao gồm giá mua chưa có thuế GTGT, chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp, thuế kho bãi từ nơi mua về đến doanh nghiệp ghi:

Phương pháp hoạch toán thuế GTGT
Hạch toán thuế GTGT đầu vào
 • Nợ TK 152; 153; 156(611): Giá trị thực tế NVL, công cụ, hàng hoá mua vào
 • Nợ TK 211; 213 : Nguyên giá tài sản cố định.
 • Nợ TK 133 : Thuế giá trị gia tăng đầu vào.
 • Có TK 111; 112; 311 :Tổng giá thanh toán.

Khi mua dịch vụ thì tuỳ vào nơi sử dụng mà phản ánh vào chi phí khu vực đó, ta ghi

 • Nợ TK 627; 641; 642
 • Nợ TK 133 :Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 111; 112; 33

Khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng không tách riêng được, ghi

 • Nợ TK 152; 153; 156; 211; 213; 627; 641; 642: Giá mua chưa có thuế GTGT
 • Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào.
 • Có TK 111; 112; 331: Giá thanh toán

Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ trên cơ sở phân bổ theo tỷ lệ doanh thu.

Số thuế đầu vào được khấu trừ theo tỉ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu trong kỳ:

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ

 • Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp.
 • Có TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ trong kỳ

 • Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán
 • Có TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.

Nếu số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ trong kỳ quá lớn thì được phân bổ dần: ta kết chuyển

 • Nợ TK 142 : Chi phí trả trước.
 • Có TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.

Định kỳ phân bổ ghi

 • Nợ TK 632 : Giá vốn hàng bán.
 • Có TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
hạch toán thuế gTGT
Khi nhập khẩu hàng hoá vật tư..kế toán phản ánh Nợ TK 152; 153; 156; 211; 213

Khi nhập khẩu hàng hoá vật tư..kế toán phản ánh

 • Nợ TK 152; 153; 156; 211; 213: Giá có thuế xuất nhập khẩu.
 • Có TK 3333 : Thuế xuất nhập khẩu.
 • Có TK111; 112; 331

Thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính là

 • Nợ TK 133 : tính trên giá có thuế xuất nhập khẩu.
 • Có TK 3331(TK 33312) : Thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Nếu hàng hoá nhập khẩu dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, chương trình, dự án, hoạt động văn hoá, phúc lợi ghi

 • Nợ TK 152; 156; 211 : Giá mua cả thuế nhập khẩu, thuế VAT
 • Có TK 111; 112; 331 : Giá mua ngoài thuế.
 • Có TK 3333 : thuế xuất, nhập khẩu.
 • Có TK 3331(TK 33312): Thuế GTGT của hàng nhập khẩu.

Khi mua hàng hoá giao bán ngay(thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế) cho khách hàng không qua nhập kho, ghi

 • Nợ TK 632: Giá mua chưa có thuế GTGT đầu vào.
 • Nợ TK 133 : Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có TK 111; 112; 331 : Tổng giá thanh toán.

Khi mua vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ, không chịu thuế GTGT hoặc dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án, hoạt động văn hoá, phúc lợi thì giá trị vật tư hàng hoá, dịch vụ mua ngoài bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người trả(giá cả thuế) và chi phí thu mua, vận chuyển ,ghi

 • Nợ TK 152; 153; 211: Giá bao gồm cả thuế GTGT
 • Có TK 111; 112; 331

Khi mua hàng phải trả lại(thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế), căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, ghi

 • Nợ TK 111; 112; 331: giá thanh toán.
 • Có TK 133 :Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có TK 152; 153; 156; 211; 213 : Giá mua chưa có thuế GTGT.

Khi dịch vụ có chứng từ đặc thù thì ta tính ra số thuế GTGT phải nộp rồi ghi

 • Nợ TK 152; 153; 211; 627; 641; 642
 • Nợ TK 133
 • Có TK 111; 112; 331; 311

Hạch toán thuế GTGT đầu ra

Phương pháp hoạch toán thuế GTGT
Hạch toán thuế GTGT đầu ra

Khi bán hàng hoá dịch vụ, căn cứ vào hoá đơn GTGT và các tem vé đặc thù để xác định số thuế GTGT đầu ra:

 • Nợ TK 111; 112; 131; 136 :Tổng giá thanh toán.
 • Có TK 3331:Thuế GTGT đầu ra.
 • Có TK 511; 512; 515; 711 :Giá chưa có thuế GTGT.

Trường hợp bán hàng theo phương pháp trả góp, thuế GTGT là thuế GTGT tính trên giá bán trả một lần, ghi

 • Nợ TK 111; 112 : Số tiền trả lần đầu.
 • Nợ TK 131 : Số tiền trả góp.
 • Có TK 3331: Thuế GTGT .
 • Có TK 151 : Doanh thu bán hàng (ngoài thuế).
 • Có TK 3387 : Lãi bán hàng trả chậm( doanh thu chưa thực hiện).

Khi bán hàng cho khách hàng hưởng chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại thì ta ghi

 • Nợ TK 521; 531; 532
 • Nợ TK 3331 : Số thuế GTGT tính trên các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả.
 • Có TK 111; 112; 131

Cuối tháng so sánh số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra, để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

 • Nợ TK 3331 : Số thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 133

Khi được hoàn thuế, kế toán ghi

 • Nợ TK 111; 112; 3331
 • Có TK 711

Đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Nếu doanh nghiệp mua hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì giá của vật tư hàng hoá là giá có thuế GTGT:

Phương pháp hoạch toán thuế GTGT
Hạch toán thuế GTGT đối với DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
 • Nợ TK 152; 153; 155; 211 : Giá có thuế GTGT.
 • Có TK 111; 112; 331.

Khi bán hàng hoá, dịch vụ, giá bán là giá thanh toán

 • Nợ TK 111; 112; 131
 • Có TK 511; 512; 515

Cuối tháng căn cứ vào việc tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ta ghi sổ

 • Nợ TK 511
 • Có TK 3331

Khi nộp thuế cho nhà nước

 • Nợ TK 3331
 • Có TK 111; 112

Trên đây kế toán Gtax đã giới thiệu đến bạn bài viết về phương pháp hạch toán thuế GTGT, để tránh sai xót khi hạch toán chúng tôi khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói & quyết toán thuế của chúng tôi. Kế toán Gtax cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply