Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo đó khi doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động sẽ được ưu đãi một số nội dung công việc so với các doanh nghiệp còn lại, cụ thể như: Không cần đăng ký nội qui lao động, không cần nộp thang lương, bảng lương,  miễn tổ chức hội nghị người lao động; miễn ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản, không cần bổ nhiệm kế toán trưởng.v.v.

Hỏi: Doanh nghiệp tôi mới thành lập trong năm 2020, do còn mới nên công ty chỉ có 5 nhân sự và tôi được biết nhà nước đang khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp vậy doanh nghiệp tôi sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi gì?

Đây là câu hỏi Kế toán Gtax nhận được nhiều nhất khi tư vấn thành lập doanh nghiệp trong thời gian qua, để giúp bạn đọc hiểu thêm về nội dung này chúng tôi xin tổng hợp và chia sẻ những chính sách ưu đãi này đến các doanh nghiệp sắp và đã có doanh nghiệp tham khảo:

Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động
Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Không phải đăng ký nội quy lao động

Theo Điều 10 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH về đăng ký nội quy lao động và hiệu lực của nội quy lao động thì:

  • Doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động không phải đăng ký nội quy lao động.
  • Trường hợp doanh nghiệp vẫn ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực của nội quy lao động do doanh nghiệp quyết định trong nội quy lao động.
  • Trường hợp doanh nghiệp không ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận nội dung kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất và ghi trong hợp đồng lao động để thực hiện.

Tham khảo thêm: DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TPHCM

Miễn gửi thang lương, bảng lương

Căn cứ Điều 1 Nghị định 121/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp khác: Doanh nghiệp có trách nhiệm phải xây dựng Thang lương, Bảng lương của mình. Đây là cơ sở để thực hiện tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Miễn tổ chức hội nghị người lao động

Theo Điều 12 Nghị định 149/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ tổ chức hội nghị người lao động.

Đối với các doanh nghiệp khác: thì doanh nghiệp và tổ chức đại diện tập thể lao động tổ chức thực hiện hội nghị người lao động ít nhất một năm một lần, nhằm thảo luận những nội dung như: Tình hình sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; Điều kiện làm việc; v.v.

Miễn ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản

Theo Điều 12 Nghị định 149/2018/NĐ-CP thì doanh nghiệp sử dụng dưới 10 người lao động được miễn trừ ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc bằng văn bản.

Đối với các doanh nghiệp khác: thì doanh nghiệp phải xây dựng và thực hiện công khai, minh bạch Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như của doanh nghiệp.

Không bắt buộc bố trí kế toán trưởng

Theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 132/2018/TT-BTC, các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Được áp dụng thủ tục về thuế và kế toán đơn giản

Theo Điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán, cụ thể:

  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư 132/2018/TT-BTC hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II Thông tư 132/2018/TT-BTC.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ có thể lựa chọn áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Trên đây là những thông tin ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động được cập nhật mới nhất 2021, quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm về các dịch vụ doanh nghiệp, kế toán vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết nhất:

Leave a Reply