Đăng ký người phụ thuộc

Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng thì được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc và phải đăng ký người phụ thuộc. Sau đây kế toán Gtax xin chia sẻ nội dung chi tiết bài viết về thủ tục đăng ký người phụ thuộc như sau:

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền đăng ký thuế cho người phụ thuộc;
 • Tờ khai đăng ký người phụ thuộc (Theo mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC);
 • Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Đầu tiên, người nộp thuế nộp hồ sơ trên cho doanh nghiệp trả thu nhập để làm căn cứ đăng ký thuế và tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Đăng ký người phụ thuộc
Đăng ký người phụ thuộc

Sau đó, doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua doanh nghiệp chi trả thu nhập (theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế) và gửi qua:

 • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
 • Hoặc nộp trực tiếp bằng giấy.

Nơi nộp hồ sơ

Doanh nghiệp tổng hợp và nộp tờ khai đăng ký thuế, tờ khai đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Thời điểm nộp hồ sơ

Cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó, nhưng chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời Điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

Tăng/giảm người phụ thuộc

Trường hợp khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế nộp thêm các tài liệu như trên của người phụ thuộc để khai bổ sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc và nộp cho doanh nghiệp trả thu nhập.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế chưa nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho doanh nghiệp trả thu nhập thì trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc), người nộp thuế phải trực tiếp nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong thời hạn trên thì sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Ví dụ:

Đầu năm, một số cá nhân đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con chậm hơn quy định (tháng 3-2019 cá nhân gửi công ty nộp cơ quan thuế). Tuy nhiên, họ phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng từ tháng 1-2019. Vậy bây giờ, tháng 3-2020, cá nhân này đăng ký lại thì công ty có được đăng ký giảm trừ gia cảnh lại với cơ quan thuế và được tính từ tháng 1-2019 hay không.

Kế toán Gtax tư vấn như sau:

Trường hợp có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đăng ký muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc là cha mẹ, vợ chồng, con thì khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Như vậy, bà được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng là tháng 1-2019.

Lưu ý:

 • Nếu người phụ thuộc chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc.
 • Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc thì đăng ký người phụ thuộc lại.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

bao gồm:

 1. Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).
 2. Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có); bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
 3. Con đang theo học tại các bậc học: Bản chụp Giấy khai sinh; bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề. Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm: bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…
 4. Vợ hoặc chồng: Bản chụp Chứng minh nhân dân; bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn. Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).
 5. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp: Bản chụp Chứng minh nhân dân, giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động.
 6. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng: Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh; các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.
chứng minh Đăng ký người phụ thuộc
Để đăng ký người phụ thuộc cần có các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm

Giấy tờ pháp lý để xác định được mối quan hệ

Các giấy tờ hợp pháp là bất kỳ giấy tờ pháp lý nào xác định được mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

 1. Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
 2. Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).
 3. Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).
 4. Bản tự khai về việc người phụ thuộc đang sống cùng của người nộp thuế, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú (theo mẫu 21a/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
 5. Bản tự khai về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng của người nộp thuế, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang cư trú (trường hợp không sống cùng) (theo mẫu 21b/XN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC). Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động.
 6. Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

Trên đây là những thông tin chi tiết nội dung bài viết “Đăng ký người phụ thuộc”, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói & tư vấn thuế của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply