Hơn 100 thuế, phí, lệ phí có mặt trong mọi ngành nghề, lĩnh vực mà đích đến cuối cùng là người tiêu thụ.

Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một. Chẳng hạn, chính quyền đánh thuế vào công ty nhưng công ty lại chuyển thuế này vào chi phí tính, tính vào giá hàng hóa và dịch vụ. Khi đó người tiêu dùng là nơi cuối cùng chịu thuế. Ví dụ: thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt

Dịch vụ kế toán Gtax tổng hợp một số thuế, phí phổ biến người dân thường phải nộp.

Thuế thu nhập

Loại thuế này được quy định tại Luật Thuế thu nhập nhập cá nhân. Đối tượng nộp thuế này là cá nhân có mặt thường xuyên ở Việt Nam từ 183 ngày trở lên, có nơi ở thường trú, tạm trú ở Việt Nam.

Các loại thu nhập chịu thuế gồm: từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tiền lương, thù lao, các khoản phụ, trợ cấp, thưởng; thu nhập từ đầu tư vốn: lãi cho vay, lợi tức cổ phần…; thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản; trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại; thừa kế…

Thuế tiêu thụ

Đây là loại thuế thu nhằm các mục đích đặc biệt như hạn chế tiêu thụ hàng hóa. Loại thuế này cũng có riêng một luật quy định là Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, ban hành từ năm 1998, sửa đổi bổ sung các năm 2003, 2008, 2014, 2016. 

Theo đó hàng hóa: thuốc lá, rượu, bia, xe ôtô dưới 24 chỗ, xe máy, tàu bay, du thuyền, bài lá, hàng mã, hay các dịch vụ: kinh doanh vũ trường, massage, karaoke, đặt cược, golf, xổ số… đều là đối tượng chịu thuế.

Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Luật Thuế giá trị gia tăng đây là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.  Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu (người tiêu dùng cuối cùng trả cho chính phủ thông qua doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó) đánh trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ sau mỗi lần luân chuyển từ nhà sản xuất đến nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp bạn không phải là người tiêu dùng cuối cùng (như doanh nghiệp nhập nguyên liệu để sản xuất rồi bán ra thị trường) thì bạn sẽ được hoàn lại khoản thuế đầu vào đó. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được tính và nộp theo tháng.

thue VAT GTGT

Lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016 quy định, mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Nói đơn giản, thuế môn bài là một loại thuế trực thu (thu trực tiếp từ doanh nghiệp hoặc cá thể kinh doanh), là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài)của doanh nghiệp. Thuế môn bài được thu một năm một lần (thường vào đầu năm) nhằm mục đích kiểm kê, kiểm soát và phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Hơn 100 phí, lệ phí

Luật Phí và lệ phí 2015 định nghĩa Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công.

thue tai san

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong.

Mức thu lệ phí được ấn định trước, không nhằm mục đích bù đắp chi phí. Mức thu lệ phí trước bạ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên giá trị tài sản; bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

Hơn 100 loại phí, lệ phí được lập danh mục kèm theo trong Luật Phí, lệ phí thuộc nhiều lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, thủ sản, giao thông, xây dựng… Trong số này, đa số các loại phí, lệ phí người nộp là cá nhân.