Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán hiện nay đang rất phổ biến, vậy việc tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán được thực hiện bằng cách nào? Sau đây kế toán Gtax xin chia sẻ công thức tính thuế thu nhập cá nhân cho khoản thu nhập này.

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán gồm khoản nào?

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm các khoản sau:

 1. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác;
 2.  Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần.

Công thức xác định thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán
Tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng công thức sau:

 • Đối với cá nhân cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%
 • Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân = Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng chứng khoán tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam x Thuế suất 0,1%

Trong đó:

 1. Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán, giá này được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.
 • Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất trước thời điểm chuyển nhượng.
 1. Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng chứng khoán tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng chứng khoán (là số tiền nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán và được xác định như mục 1), không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá chứng khoán.
 2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 0,1%. Riêng đối với cá nhân không cư trú, thuế suất là 0,1% không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.
 3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
 • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
 • Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.
 • Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu

 • Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu; tuy nhiên, khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:
Thuế thu nhập cá nhân = Giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận x Mệnh giá của cổ phiếu đó x Thuế suất 0,1%
 • Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

Trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN từ chuyển nhượng chứng khoán

 • Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:
  • Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán tiền cho cá nhân.
  • Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán theo bảng phân bổ của công ty gửi ngân hàng lưu ký mà công ty mở tài khoản lưu ký.
trach nhiem khau tru thue thu nhap ca nhan tu thu nhap chung khoan
Công ty chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán tiền cho cá nhân.
 • Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:
  • Trường hợp chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán thì công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
  • Trường hợp chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng công ty cổ phần ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý Danh sách cổ đông thì công ty chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi thanh toán tiền cho cá nhân.

Để hiểu rõ thêm qui định về công thức tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, Kế toán Gtax khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói – Thuế của chúng tôi để luôn luôn được tư vấn về các chính sách và thủ tục pháp lý tốt nhất. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

CÔNG TY TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN GTAX

 • Trụ sở: Phòng 1901, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN1: Tầng trệt, Toà nhà Rosana, 60  Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • CN2: P.805, Khu B, Toà Nhà IndoChina, 04 Nguyễn Đình Chiểu, Q.1, Tp Hồ Chí Minh
 • TEL: (028) 2221 6789
 • WEB: https://gtax.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/ketoangtax/

Leave a Reply