Bắt buộc phải có kế toán trưởng trong doanh nghiệp?

Trong quá trình tư vấn dịch vụ kế toán, Gtax nhận thấy có rất nhiều khách hàng đã hỏi chúng tôi “Bắt buộc phải có Kế toán trưởng trong doanh nghiệp hay không?”. Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ vấn đề này, hôm nay dịch vụ kế toán Gtax xin chia sẻ nội dung bài viết tổng hợp sau:    

1. Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là chức danh giữ một vai trò quan trọng đặc biệt trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, giúp tổ chức, kiểm tra công tác kế toán ở đơn vị do mình phụ trách.

Cụ thể theo quy định tại Điều 53 Luật Kế toán: 

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán”.

2. Trách nhiệm và quyền hạn

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng căn cứ tại Điều 55 Luật Kế toán như sau:

“Điều 55. Trách nhiệm và quyền của kế toán trưởng

1. Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

c) Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;

b) Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

c) Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định;

d) Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.”

3. Có bắt buộc phải có chức danh kế toán trưởng trong danh nghiệp?

  • Theo quy định Điều 49 Luật Kế toán 

” Điều 49. Tổ chức bộ máy kế toán

1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán.

…”

  • Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán:

” Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán

1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

…”

4. Mức phạt khi vi phạm

 Phạt tiền từ 20.000.000 đến 40.000.000 đồng nếu doanh nghiệp không bố trí người làm kế toán trưởng theo quy định tại  Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Như vậy:

– Doanh nghiệp mới thành lập thì được bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian tối đa là 12 tháng. Hết 12 tháng doanh nghiệp phải bố trí người làm kế toán trưởng.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định “Luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ” được bố trí người phụ trách kế toán thay cho kế toán trưởng.

Trên đây là những thông tin chi tiết để trả lời cho câu hỏi có bắt buộc phải có kế toán trưởng trong doanh nghiệp, để tiết kiệm và chuyên nghiệp, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói hoặc dịch vụ kế toán trưởng của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Leave a Reply