Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động, BHXH, BHYT, BHTN

    Những chế độ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chính sách lao động, tiền lương hiện nay đang được các doanh nghiệp hết sức quan tâm, những chính sách này đang được xem như thế mạnh của doanh nghiệp nhằm thu hút nhân tài và không vi phạm chính sách bảo vệ người lao động theo qui định.

   Gtax mong muốn công ty của bạn sau khi thành lập sẽ có được lượng lao động ổn định và được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước qui định. Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

BHXH, BHTN, tiền lương
Đăng Ký Lao Động, BHXH, BHYT, BHTN

Các công việc bao gồm:

I. Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký BHXH-BHYT-BHTN:

  • Tư vấn về tình hình hiện tại của doanh nghiệp.
  •  Lựa chọn phương án tốt ưu để giảm tối đa mức đóng BHXH .
  • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động.
  • Tư vấn, soạn thảo nội quy, quy chế lao động.
  • Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể.
  • Tư vấn, tham gia giải quyết các tranh chấp về lao động.
  • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, chế độ lao động;
  • Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả khai trình lao động.
  • Đăng ký, theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết quả sổ BHXH và thẻ BHYT

II. Trình tự Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN:

1. Đăng ký khai trình lao động:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Bảng khai trình lao động.
công đoàn
Tham gia công đoàn cơ sở.

2. Đăng ký công đoàn :

a. Từ 10 lao động trở lên :

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
  • Danh sách đoàn viên.
  • Ảnh 2 x 3 (2 ảnh).

b. Dưới 10 lao động :

  • Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn.
  • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.

3. Đăng ký hệ thống thang lương.

a. Trên 10 lao động :

  • Quyết định thành lập công đoàn (Do liên đoàn lao động cấp).
  • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
  • Biên bản họp BCH công đoàn về việc thống nhất thang lương.
  • Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.
  • Nội qui lao động.
  • Thỏa ước lao động.
  • Hợp đồng lao động.
  • Hệ thống thang lương.

b. Dưới 10 lao động :

  • Đơn xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn đã được Liên đoàn lao động Quận duyệt.
  • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
  • Công văn thống nhất thang bảng lương.
  • Qui định tiêu chuẩn từng chức danh trong thang lương.
  • Hợp đồng lao động.
  • Hệ thống thang lương.

4. Đăng ký BHXH, BHYT, BHTN.

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh.
  • Phiếu đăng ký tham gia BHXH.
  • Danh sách đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
  • Tờ khai tham gia BHXH.
  • Bảng lương từ tháng bắt đầu thành lập (Doanh nghiệp cung cấp).
  • Hợp đồng lao động.
  • Bảng khai trình lao động đã được UB Quận duyệt.
  • Hệ thống thang lương đã được UB Quận duyệt.
  • Sổ BHXH (nếu có).
  • Các loại giấy tờ khác có liên quan.

Đừng ngần ngại gọi chúng tôi để được tư vấn miễn phí thuế và kế tn. Hotline:  (028) 2221 6789

Leave a Reply