(028) 2221 6789 support@gtax.vn

  Mục đích của dịch vụ là cùng Bạn cải tiến, hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức thông qua các chính sách, cơ chế quản lý hữu hiệu và phát huy năng lực của đội ngũ.

   Với đội ngũ CEO và chuyên gia có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực cùng với cách tiếp cận linh hoạt và phù hợp,  Gtax sẵn sàng chia sẻ cũng như đồng hành cùng Bạn trong quá trình đổi mới và phát triển, trên cơ sở các dịch vụ tư vấn như:

 • Xây dựng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh
 • Khởi tạo Doanh nghiệp
 • Kế hoạch kinh doanh
 • Hệ thống cơ cấu tổ chức
 • Tư vấn pháp lý, Thành lập VPĐD nước ngoài
 • Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
 • Tái cấu trúc Doanh nghiệp
 • Giải thể & M&A
 • Thiết kế website, SEO, Adword…
 • Xin giấy phép ngành nghề kinh doanh có điều kiện
 • Bảo hộ thương hiệu
 • Tuyển dụng , đào tạo, đánh giá nhân sự
 • Xây dựng Bảng Mô tả công việc & KPIs & Tiền lương
 • Xây dựng cơ chế quản lý nội bộ
 • Xây dựng Paperwork, CRM, ERP, Portal
 • Cách thức đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng & nhân viên …

 Đội ngũ tư vấn của chúng tôi:

CEO: Huỳnh Quang Việt

Lĩnh vực tư vấn:

 • Chiến lược , tầm nhìn DN
 • Khởi tạo Doanh nghiệp
 • Cơ cấu tổ chức
 • Kế hoạch kinh doanh

CEO – Luật sư: Lê Thế Hùng

Lĩnh vực tư vấn:

 • DN 100% vốn nước ngoài
 • Bất động sản
 • Hợp đồng
 • Giải quyết tranh chấp

CEO: Vi Lương

Lĩnh vực tư vấn:

 • Thiết kế website
 • Google SEO, Adword…
 • Thương mại điện tử
 • Huấn luyện Marketing online