Không chỉ bạn mới gặp vấn đề về Quyết toán thuế, những mối quan tâm của bạn khi có quyết định thanh tra quyết toán thuế như: tình trạng hoá đơn, sổ sách kế toán, tính hợp lệ của chứng từ…hay vấn đề quan trọng nhất là số thuế bị truy thu bao nhiêu?

Gtax đã thống kê những vấn đề chính được rất nhiều doanh nghiệp gặp phải trong thời gian qua như sau:

 1. Số tiền thuế truy thu sau quyết toán lớn hơn rất nhiều so với số thuế đã tự kê khai và nộp thuế trước đó?

 2. Cần chuẩn bị những hồ sơ, báo cáo nào?

 3. Hoá đơn, chứng từ thiếu, mất sẽ phải xử lý thế nào? 

 4. Hồ sơ sổ sách và chứng từ không phù hợp quy định bị phạt như thế nào?

 5. Hồ sơ kế toán bị sai lệch được xử lý ra sao?

 6. Đâu là những khoản mục trọng yếu trong quyết toán thuế?

 7. Số liệu kế toán không thống nhất giữa các thời kỳ?

 8. Những rủi ro về chứng từ kế toán có thể gặp phải là gì?

 9. Giải trình quyết toán thuế thế nào? 

 10. Có mất nhiều thời gian thi giải trình không?

 11. ……và còn rất nhiều các vấn đề của riêng doanh nghiệp bạn.

Đừng ngần ngại hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn chính xác và nhanh nhất…