Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 100.000 đồng so với trước đây, kéo theo tiền lương hưu và tiền đóng BHXH cũng thay đổi.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Kế toán GTax xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo như sau:

1. Tiền đóng BHXH sẽ tăng

 Số tiền đóng BHXH của cán bộ, công chức được căn cứ tại:

   – Khoản 1, Điều 85; Khoản 1, Điều 89 Luật BHXH 2014.

   – Khoản 1, Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Khi đó số tiền đóng BHXH sẽ được tính theo công thức sau:

Số tiền đóng BHXH = Mức tiền lương tháng x 8% = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở) x 8%

Với mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng theo nghị định 38/2019/NĐ-CP, nên số tiền đóng BHXH cũng sẽ tăng theo.

Tham khảo:

2. Các khoản trợ cấp BHXH sẽ tăng

Do tăng lương cơ sở lên 100.000 đồng so với trước đây nên từ ngày 1/7/2019 nên các loại trợ cấp BHXH được tính dựa trên mức lương cơ sở sau đây cũng tăng theo: