Hỏi: Doanh nghiệp tôi chưa thành lập công đoàn cơ sở vậy có phải trích nộp kinh phí công đoàn hay không? Mức nộp bao nhiêu?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau: 

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn

Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là bằng tổng mức tiền lương tính đóng Bảo hiểm xã hội của những người lao động thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tham khảo mẫu: Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp và tất cả những vấn đề mới nhất liên quan đến lao động được cập nhật thường xuyên tại chuyên mục “Lao động – Bảo hiểm” của chúng tôi.

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, Kế toán Gtax nhận thấy có rất nhiều doanh nghiệp còn chưa thực hiện đúng qui định này, chúng tôi xin lưu ý như sau: “Việc nộp kinh phí công đoàn  là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn“.

Mức kinh phí công đoàn và phân phối về công đoàn cơ sở như sau:

  Có tổ chức Công đoàn Không có tổ chức công đoàn
Kinh phí công đoàn

(Do doanh nghiệp đóng)

Mức đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động
Phân phối – Doanh nghiệp được sử dụng68% tổng số thu kinh phí công đoàn.

– Nộp 32% tổng số thu kinh phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Nộp 100% kinh phí công đoàn cho Công đoàn cấp trên. Doanh nghiệp không được sử dụng.
Đoàn phí công đoàn

(Do đoàn viên công đoàn đóng)

Mức đóng – NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.

– NLĐ không tham gia công đoàn không phải đóng đoàn phí công đoàn.

NLĐ không phải đóng đoàn phí công đoàn.
Phân phối – Doanh nghiệp được sử dụng 60%tổng số thu đoàn phí công đoàn.

– Nộp 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Không phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Cơ quan thu: Liên đoàn Lao động cấp tỉnh

Trên đây là những thông tin chi tiết về Trích nộp kinh phí công đoàn, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.