TP.HCM: Thông báo các thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018

Ngày 18/6/2018, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh có Thông báo 1228/TB-BHXH về việc điều chỉnh mức lương cơ sở.

Thông báo này được căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội 2014, Luật bảo hiểm y tế 2008(sửa đổi năm 2014), Nghị định 105/2014/NĐ-CP, Nghị định 72/2018/NĐ-CP. Theo đó, nội dung thay đổi về BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/7/2018 như sau:

Thông báo 1228/TB-BHXH Tp HCM về điều chỉnh mức lương cơ sở

Trả lời