Tổng hợp những điểm thay đổi của Bộ Luật lao động sửa đổi 2019

Bộ Luật lao động sửa đổi 2019 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Theo qui định tại Bộ luật này thì có rất nhiều thay đổi so với Bộ luật lao động 2012 hiện hành, sau đây kế toán Gtax sẽ chia sẻ một số thay đổi nổi bật trong Bộ luật lao động sửa đổi 2019 này để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

1. Người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần lý do

Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 quy định rõ người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Ngoài ra, người lao động cũng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần phải báo trước trong trường hợp không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận

Theo quy định của Luật lao động 2012 hiện hành thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền  đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn khi rơi vào những trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012.

2. Quy định về làm thêm giờ

Theo Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 thì số giờ làm thêm đã được tăng lên, cụ thể không quá 40 giờ/tháng. Như vậy so với Bộ luật Lao động 2012 (không được quá 30 giờ/tháng) thì số giờ làm thêm của người lao động tăng thêm 10h/tháng.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

– Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

– Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

–  Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

– Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn, do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước do hậu quả thời tiết, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

– Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

3. Về tuổi nghỉ hưu

Theo Bộ luật Lao động 2019 thì:

– Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

– Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 thángđối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định nêu trên.

– Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, so với quy định tại Bộ luật Lao động 2012 hiện hành thì tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường của người lao động (nam từ đủ 60 tuổi và nữ từ đủ 55 tuổi) đã được điều chỉnh tăng lên.

Xem chi tiết: Tuổi nghỉ hưu của người lao động từ 2021

4. Tăng ngày nghỉ hàng năm

Theo điều 112 bộ luật Lao động sửa đổi 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (1/1 dương lịch);

– Tết Âm lịch nghỉ 5 ngày.

– Ngày Chiến thắng: 1 ngày (30/4).

– Ngày Quốc tế lao động: 1 ngày (1/5).

Quốc khánh: 2 ngày (2/9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

– Giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày (10/3 âm lịch). 

==> Như vậy, so với quy định đang áp dụng của bộ luật Lao động 2012, bộ luật Lao động sửa đổi 2019 đã bổ sung thêm 1 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Xem chi tiết: Số ngày nghỉ được hưởng lương trong năm theo Bộ luật lao động sửa đổi 2019

5. Bổ sung thêm hình thức của hợp đồng lao động

Theo quy định mới từ Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 thì hình thức của hợp đồng lao động được bổ sung thêm hình thức giao kết thông qua phương tiện điện tử. Theo đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Còn theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 hiện tại thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản hoặc có thể giao kết bằng lời nói đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng.

6. Sẽ không còn hợp đồng lao động theo mùa vụ

Điều 20 của Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 đã bỏ nội dung về Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc có thời hạn dưới 12 tháng, thay vào đó chỉ còn 2 loại hợp đồng là: hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Xem chi tiết: “HĐLĐ mùa vụ: Hướng dẫn đóng BHXH, thuế TNCN

Hiện nay theo Luật lao động 2012 tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải ký kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn Hợp đồng lao động xác định thời hạn Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

7. Điều chỉnh về phạm vi đối tượng áp dụng

Bộ luật Lao động sửa đổi 2019 quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm cả người làm việc không có quan hệ lao động. Việc mở rộng phạm vi điều chỉnh này nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả những người lao động có hay không có phát sinh quan hệ lao động.

Theo quy định hiện hành của Bộ luật lao động 2012 thì đối tượng điều chỉnh bao gồm:

– Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này;

– Người sử dụng lao động;

– Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

8. Bổ sung thêm các hành vi bị nghiêm cấm

So sánh với Khoản 6 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 thì Bộ luật Lao động 2019 sửa đổi Khoản 6 này như sau:

Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật”.

Theo đó, ngoài các hành vi đã được quy định hiện hành cấm trong quan hệ lao động như cấm phân biệt đối xử, cấm ngược đãi, cưỡng bức, quấy rối tình dục v.v thì các hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng bức lao động cũng bị nghiêm cấm.

9. Thưởng Tết có thể không phải là tiền

Bộ luật lao động sửa đổi 2019 vẫn giữ nguyên tin thần của Bộ Luật Lao động 2012 hiện hành, tức là không yêu cầu người sử dụng lao động bắt buộc phải thưởng Tết, thưởng vào các ngày lễ khác… cho người lao động.

Xem chi tiết: Từ 2021: Thưởng Tết có thể không phải là tiền

Tuy nhiên, Bộ luật lao động sửa đổi lần này đã cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động không chỉ bằng tiền, mà có thể bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của công ty; hoặc thưởng bằng các hình thức khác như phiếu mua hàng giảm giá, chuyến du lịch…

Leave a Reply