Kế toán Gtax sau đây tổng hợp toàn bộ các biểu mẫu hồ sơ cũng như các giấy tờ hồ sơ cần thiết để NLĐ/Doanh nghiệp hưởng trợ cấp khó khăn do Covid-19. 

1. {Mẫu} Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Các giấy tờ NLĐ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Đề nghị hỗ trợ (tải về)
 • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Quyết định thôi việc;
 • Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;
 • Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Nếu không có Sổ BHXH thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị hỗ trợ.

Nơi nhận: UBND xã/phường/thị trấn

2. {Mẫu} Đề nghị hỗ trợ cho NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Các giấy tờ NLĐ cần chuẩn bị bao gồm: 

Nơi nhận: UBND xã/phường/thị trấn

Thời gian: sau ngày 15 hàng tháng

Tro-Cap-That-Nghiep Tổng hợp biểu mẫu hưởng trợ cấp do dịch bệnh Covid-19
Ảnh minh họa

3. {Mẫu} Đề nghị hỗ trợ cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm

Hộ kinh doanh cần chuẩn bị: 

Nơi nhận: UBND xã/phường/thị trấn

4. {Mẫu} Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương

Các giấy tờ DN cần chuẩn bị bao gồm: 

 • Danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (tải về Mẫu) (Sau đó đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận vào Danh sách này
 • Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (Bản sao)
 • Báo cáo tài chính năm 2019 và quý I năm 2020; (Bản sao) 
 • Các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

Nơi nhận: UBND cấp huyện nơi DN đặt trụ sở

5.{Mẫu} Danh sách NLĐ bị ngừng việc

 Giấy tờ DN cần chuẩn bị bao gồm:

Xem chi tiết  ” Hướng dẫn xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

6. {Mẫu} Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho NLĐ

Các giấy tờ DN cần chuẩn bị bao gồm: 

 • Đề nghị xác nhận đối tượng vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động (Tải về);
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh;
 • Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
 • Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện);
 • Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài);
 • Danh sách người lao động phải ngừng việc do NSDLĐ lập;
 • Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020.

Nơi nhận: UBND cấp huyện nơi DN đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân)