Tổ chức lại doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, tuỳ vào mục đích kinh doanh, chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của mình mà doanh nghiệp có thể tự chủ động thực hiện việc: Chia tách, sát nhập doanh nghiệp. 

Để thuận tiện trong việc theo dõi, Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax xin chia sẻ để Bạn tham khảo các thủ tục trên như sau:

1. Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp

Các công ty có thể hợp nhất với nhau thành một công ty mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất. Xem chi tiết công việc “Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp“.

2. Thủ tục Sát nhập doanh nghiệp

Thủ tục sát nhập công ty cổ phần

Hỏi: Vui lòng hướng dẫn cho tôi về thủ tục sát nhập doanh nghiệp? Thời gian và cách thức thực hiện? Xin cám ơn

Thủ tục sát nhập công ty TNHH 2 TV trở lên

… một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, …

Thủ tục sát nhập công ty TNHH MTV

… các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ của công ty nhận sáp nhập. Trong thời hạn…

3. Thủ tục tách doanh nghiệp

Thủ tục tách công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách…

Thủ tục tách công ty TNHH 2 TV trở lên

…một phần phần vốn góp các thành viên cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới…

Thủ tục tách công ty TNHH MTV

…chủ sở hữu công ty bị tách phải thông qua Nghị quyết tách công ty theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty; Nghị quyết này phải được gửi đến tất cả các chủ nợ …

4. Thủ tục chia doanh nghiệp

Thủ tục chia công ty cổ phần

Hỏi: Thủ tục để chia tách công ty Cổ phần? các điều kiện và qui định để thực hiện việc chia tách là gì? Xin cám ơn…

Thủ tục chia công ty TNHH 2 TV trở lên

Các công ty được chia thuộc loại hình doanh nghiệp nào thì nộp hồ sơ đăng ký thành lập tương ứng với loại hình đó, nhưng phải có kèm theo các giấy tờ sau đây…

Thủ tục chia công ty TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) có thể chia tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo một trong các trường hợp…

Trên đây là những thông tin chi tiết về Thủ tục Tổ chức lại doanh nghiệp, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.

Trả lời