Định kỳ mỗi 03 tháng, doanh nghiệp phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với những người lao động về các nội dung sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh.

2. Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc.

3. Điều kiện làm việc.

4. Yêu cầu của người lao động, tập thể lao động đối với doanh nghiệp.

5. Yêu cầu của doanh nghiệp với người lao động, tập thể lao động.

6. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động (Công đoàn) và phổ biến công khai đến từng người lao động trong doanh nghiệp để thống nhất thực hiện các công việc đối thoại.

Tham khảo mẫu: Thang lương, Bảng lương của doanh nghiệp và tất cả những vấn đề mới nhất liên quan đến lao động được cập nhật thường xuyên tại chuyên mục “Lao động – Bảo hiểm” của chúng tôi.

Mỗi bên quyết định số lượng thành viên đại diện của mình tham gia đối thoại, số lượng thành viên đại diện mỗi bên phải có ít nhất là 03 người; trong đó, phải bao gồm:

Phía người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp và các thành viên đại diện khác do người sử dụng lao động cử ra;

Phía người lao động: Ban chấp hành Công đoàn tại doanh nghiệp hoặc đại diện Ban chấp hành Công đoàn cấp trên trực tiếp (nếu tại doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn) và các thành viên đại diện khác do Hội nghị người lao động bầu ra.

Tham khảo Trình tự công việc tổ chức đối thoại định kỳ

Lưu ý: Quy trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nêu trên mang tính chất tham khảo, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Trên đây là những thông tin chi tiết về Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, để việc thực hiện được nhanh chóng và tiết kiệm, Kế toán Gtax khuyên Bạn nên sử dụng Dịch vụ Lao động & Bảo hiểm của chúng tôi. Chúng tôi cam kết  Bạn sẽ hài lòng với chi phí và sự chuyên nghiệp từ nhân viên tư vấn Gtax.

Và đặc biệt chỉ duy nhất Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Gtax cam kết hoàn 100% chi phí nếu Bạn KHÔNG HÀI LÒNG về dịch vụ hoặc thái độ của nhân viên.