Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Hiện tại, có 16 khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế. Cụ thể như sau: 1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả...

Dự thảo: được hưởng lương khi không nghỉ phép và được nghỉ ngày 27/7

Trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ LĐ - TB và XH đề xuất ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7 còn...

Ký hợp đồng cộng tác viên với nhân viên làm kế toán được không?

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập nên chưa phát sinh nhiều hóa đơn chứng từ, để tiết kiệm tôi có thể thuê 1...

Phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Trong dự Bộ luật lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, Bộ Lao động đề xuất tuổi nghỉ...

Không thể xuất cảnh vì nợ tiền thuế

Đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh, nhiều người tá hỏa với lý do không được xuất cảnh vì nợ thuế. Áp dụng...