Doanh nghiệp nợ thuế sẽ bị “bêu tên” trên báo

Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết sẽ thực hiện công khai danh sách các đơn vị chậm nộp thuế trên báo trung...

Đánh thuế tài sản từ 2 tỉ đồng: Xử sao với tài sản thừa...

Nhà, đất có nguồn gốc thừa kế, tặng cho nhưng người hưởng không sử dụng thì có cần đóng thuế tài sản? Mấy ngày qua,...

Không tiếp nhận tờ khai nếu không gửi chứng từ qua hệ thống điện...

Mặc dù Thông tư 39/2018/TT-BTC cho phép người khai hải quan được gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống...

10 nội dung trong hóa đơn điện tử

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, có hiệu lực thi hành...

07 biểu mẫu khi sử dụng hóa đơn điện tử

Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018, quy định về hóa đơn điện tử khi...
error: Content is protected !!