sổ đỏ

Đã kết hôn, có được một mình đứng tên sổ đỏ?

Ông Nguyễn Văn Thanh (Tây Ninh) đã đăng ký kết hôn, hiện ông mua 1 mảnh đất và muốn đứng tên một mình ông....

Điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công...

Kế toán Gtax xin giới thiệu toàn văn "Điều kiện kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công...