Lý và tình trong vụ cấm học vì photo giáo trình

 Về lý, sinh viên phôtô giáo trình là sai nhưng căn cứ cấm học chưa ổn; về tình, buộc một sinh viên nghèo dừng...

Photo giáo trình để học tập có vi phạm sở hữu trí tuệ?

Hỏi: Do kinh tế khó khăn tôi hay mượn các giáo trình bản gốc của các bạn để photo để học. vậy cho hỏi...

Nhãn hiệu là gì? Pháp luật qui định về nhãn hiệu ra sao?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Nhãn hiệu được...

Quyền sở hữu công nghiệp là gì? Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp...

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của doanh nghiệp đối với những sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và bản quyền....

Hợp đồng li-xăng: Định nghĩa và đặc điểm?

Hợp đồng li-xăng là hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ. Đối tượng của hợp đồng li-xăng là...
error: Content is protected !!