logo gtax

Thông tư 133/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG...
logo gtax

Công văn 1391/BHXH-BT thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1391/BHXH-BT V/v thực hiện một số...
logo gtax

Nghị Định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 41/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2020   NGHỊ...
logo gtax

Công văn 245/TLĐ lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 245/TLĐ V/v lùi thời điểm...
logo gtax

Danh sách biểu mẫu báo cáo tài chính Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC

Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc Danh sách các mẫu biểu báo cáo tài chính của Thông tư 200/2014/TT-BTC.   PHỤ LỤC SỐ...