Công văn 3647/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3647/BHXH-CSXH V/v hướng dẫn tạm...

9 luật có nhiều quy định mới được áp dụng trong năm 2019

Từ 1/1/2019, Luật An ninh mạng có hiệu lực, cấm các hành vi đăng tin gây hoang mang, xuyên tạc lịch sử. Ngoài ra, nhiều...

Thông tư 35/2016/TT-BCT về việc xác định người lao động nước ngoài di chuyển...

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2016/TT-BCT Hà Nội, ngày 28 tháng 12...

Nghị định số 157/2018/NĐ-CP Về Lương tối thiểu vùng 2019

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 157/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018   NGHỊ...