Chính sách đối với lao động nữ

Kế toán Gtax xin chia sẻ một số chính sách dành cho lao động nữ mà doanh nghiệp nên biết. 1. Chăm sóc sức khỏe...

03 lưu ý khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Hỏi: Công ty tôi do nhu cầu sản xuất cần thuê lao động có trình độ cao mà người Việt Nam chưa đáp ứng...

Cẩm nang về pháp luật về lao động dành cho người đi làm

Kế toán Gtax xin chia sẻ những kiến thức cần biết về pháp luật lao động, qua đó giúp người lao động có thể...

Nội dung hợp đồng lao động

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; ... Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và...

Văn phòng đại diện có được khai, nộp thuế điện tử?

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Văn phòng đại diện Biopharm Chemicals Co.,Ltd tại TPHCM hỏi, văn phòng...
error: Content is protected !!