Giám đốc công ty TNHH MTV tự ký HĐLĐ với chính mình được không?

Một cá nhân, pháp nhân không được nhân danh người được đại diện để xác lập thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc...

Bốn trường hợp được hưởng nguyên lương trong ngày nghỉ

Theo Bộ luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ việc được hưởng nguyên lương trong các trường hợp như sau: - Nghỉ...

Có được đi làm khi đang hưởng chế độ thai sản?

Lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng nếu có xác nhận của cơ sở...

Làm việc bán thời gian có phải đóng BHXH?

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động bán thời gian (part-time) tại Tp.HCM có thời hạn 12 tháng tại Công ty X với mức...

Những lưu ý khi tự ý nghỉ việc

Dù đã có qui định để người lao động nghỉ việc đúng luật, nhưng trên thực tế có rất nhiều trường hợp người lao...
error: Content is protected !!