nghi viec

Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Bộ Luật lao động sửa đổi 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, theo đó đã quy định về điều kiện để...
tro cap that nghiep

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để nhận được trợ cấp thất nghiệp người hưởng trợ cấp ngoài đáp ứng được các điều kiện theo qui định thì phải tiến...
that nghiep tro cap

Tổng hợp những vấn đề liên quan đến Trợ cấp thất nghiệp

Kế toán Gtax xin tổng hợp và chia sẻ những nội dung quan trọng liên quan đến Trợ cấp thất nghiệp để Bạn đọc...
ngừng việc

Sự khác biệt giữa nghỉ không lương và tạm hoãn hợp đồng

Thởi điểm hiện tại, do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 các doanh nghiệp đang phải tạm dừng một phần hoặc ngừng hẳn hoạt...
tra tien

Bị phạt đến 100 triệu đồng nếu trả lương không đúng hạn

Người sử dụng lao động (NSDLĐ) sẽ bị xử phạt đến 100 triệu đồng đối với hành vi trả lương không đúng hạn. Hành...