Bảng lương công chức từ 1/7/2019

Từ ngày 1/7/2019 theo nghị định 38/2019 của chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Dự thảo: được hưởng lương khi không nghỉ phép và được nghỉ ngày 27/7

Trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Bộ LĐ - TB và XH đề xuất ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7 còn...

Phương án đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Trong dự Bộ luật lao động (sửa đổi) sẽ được đưa ra lấy ý kiến người dân, Bộ Lao động đề xuất tuổi nghỉ...

Từ 1/7/2019, lương hưu và tiền đóng bảo hiểm thay đổi ra sao?

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 100.000 đồng so với trước đây, kéo theo tiền lương hưu...

Thị thực cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Để người lao động nước ngoài được phép nhập cảnh Việt Nam làm việc thì bắt buộc phải có Giấy thị thực. Thị thực...