ke toan vi pham

Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính sử dụng trong kế...

Đây là nội dung được quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 7 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt...
XU PHAT KE TOAN KIEM TOAN

Phạt đến 100 triệu đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán,...

   Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập bắt đầu có...
khai bao thue

Các công việc pháp lý doanh nghiệp cần làm trong tháng 05/2018

Dịch vụ kế toán Gtax tổng hợp các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trong tháng 05/2018 sau đây:  I. Trước ngày 03/5/2018:...
nop thue, tndn, tncn, cong doan, bhxh

Các việc liên quan đến thuế cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4

Theo qui định của Tổng cục Thuế, Dịch vụ kế toán Gtax sẽ liệt kê danh sách các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện...

Xử lý vướng mắc về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

Trả lời Công văn số 9107/CT-HCAC ngày 09/08/2017 báo cáo bổ sung Công văn số7921/CT-HCAC ngày 13/07/2017 của Cục Thuế TP Hải Phòng về...