khoi nghiep

Những ưu đãi khi doanh nghiệp có dưới 10 lao động

Những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được qui định cụ thể trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017, theo...

KPI là gì?

Nói một cách đơn giản, KPI (Key Performance Indicator – tạm dịch: Chỉ số đo lường hiệu quả công việc) là một hệ thống...

Những hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Việt Nam là thị trường kinh tế tiềm năng vì vậy đang thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến để...

Giải thể và Phá sản có giống nhau?

Một doanh nghiệp bị vỡ nợ thì sẽ làm thủ tục phá sản hay thủ tục giải thể Doanh nghiệp? Giải thể và Phá...

Ai có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công?

Theo ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa, tại Khoản 1 Điều 210 Bộ luật Lao động quy định đình công ở những...