bhxh

Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 15/7/2020

Sau đây kế toán Gtax xin tổng hợp và gửi đến bạn đọc chi tiết các mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt...
BT tai nan lao dong

Giảm mức đóng BHXH bắt buộc từ 15/7/2020 cho Doanh nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 15/7/2020,  quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao...
nguoi lao dong that nghiep

Điểm mới về chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 15/7/2020

Nghị định 61/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/7/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết...
tro cap that nghiep

Tổng hợp biểu mẫu hưởng trợ cấp do dịch bệnh Covid-19

Kế toán Gtax sau đây tổng hợp toàn bộ các biểu mẫu hồ sơ cũng như các giấy tờ hồ sơ cần thiết để...
tam hoan bhxh

Hướng dẫn tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH, Công văn số 860/BHXH-BT, thực...