Hàng chục triệu chủ thẻ BHYT thay đổi quyền lợi khi tăng lương cơ...

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 đồng sẽ làm thay đổi trong quyền lợi hưởng của hàng...

Bằng cách nào để biết Công ty có đóng BHXH cho nhân viên?

Hỏi: Hàng tháng trên bảng thông báo lương công ty tôi đều trừ tiền lương để đóng các loại bào hiểm nhưng cho đến nay...

Danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Kế toán Gtax xin chia sẻ đến bạn đọc Danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư 15/2016/TT-BYT....

Từ 1/7/2019, lương hưu và tiền đóng bảo hiểm thay đổi ra sao?

Theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 100.000 đồng so với trước đây, kéo theo tiền lương hưu...

Nghỉ việc, thẻ bảo hiểm y tế có còn giá trị sử dụng và...

Hỏi: Tôi xin nghỉ việc tại doanh nghiệp, vậy tôi có cần trả lại thẻ BHYT hay không? Trường hợp tôi vẫn giữ thẻ...