Những công việc Lao động- bảo hiểm-thuế doanh nghiệp cần thực hiện vào cuối...

Gần hết năm 2019, tất cả các doanh nghiệp cần phải thực hiện các công việc liên quan đến bảo hiểm - lao động...

Năm 2020, lương cơ sở tăng và những tác động đến lương, BHXH, BHYT

Tại Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội biểu quyết thông qua với 93,37% đại biểu tham...

Để hưởng chế độ thai sản cần phải đóng BHXH bao lâu?

Theo Luật BHXH 2014, lao động nữ muốn hưởng trợ cấp thai sản phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng...

Có đóng BHXH cho nhân viên phục vụ quán?

Theo Bộ luật Lao động năm 2012: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động...

Khám ở 2 bệnh viện cùng ngày có được thanh toán BHYT?

Trong cùng một ngày đi khám các bệnh khác nhau tại các cơ sở KCB khác nhau thì quỹ BHYT vẫn thanh toán chi...
error: Content is protected !!