Khám ở 2 bệnh viện cùng ngày có được thanh toán BHYT?

Trong cùng một ngày đi khám các bệnh khác nhau tại các cơ sở KCB khác nhau thì quỹ BHYT vẫn thanh toán chi...

Thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc trình tự thủ tục "Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội"...

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang...

  Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc trình tự thủ tục "Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc...

Thủ tục hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng...

Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc trình tự thủ tục "Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia...

Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần

Kế toán GTax xin chia sẻ đến bạn đọc trình tự thủ tục "Hưởng bảo hiểm xã hội một lần" như sau: Căn cứ quyết...
error: Content is protected !!